Det finns skäl för fransmännens ovilja mot oberoende rättsskipning

Fransmännen vill inte ha ISDS i TTIP-avtalet säger Matthias Fekl, handelsminister i Frankrikes regering.

Detta kan naturligtvis avfärdas som förhandlingspositioner. Fransmännen har redan lyckats få hela kulturområdet exkluderat från TTIP-avtalet. Detta är inte förvånande. Den franska hållningen i alla internationella sammanhang är att sätta den egna nationella nyttan först.

Det kan också vara en hämnd för det stora skadestånd som drabbade den franska banken BNP Paribas för att den brutit mot amerikanska regler. Frankrikes utrikesminister Laurent Fabius hotade i början av sommaren att skadeståndet skulle kunna påverka TTIP-avtalet.

Fransmännen ville att USA:s regering skulle lägga sig i rättsprocessen, vilket förstås avvisades.

Detta är naturligtvis en av de starkaste argument för ISDS. Det är helt enkelt inte så att alla EU-länder har oberoende rättssystem.

Själva tanken att ISDS är ett hot bygger på föreställningen att rättvisa är ett hot mot statsmaktens intressen.  Och till skillnad från skiljedomsinstitut vet domarna i nationella domstolar att vissa beslut helt enkelt inte kommer att vara bra för karriären.


Kategorier: TTIP, ISDS