Det onda med det goda som dansken säger…

Petter Birgersson på Trelleborgs Allehanda skriver förnuftigt om TTIP.

Han påpekar att det goda måste vägas mot det onda. Det gäller inte bara inom handelsområdet eller EU, utan faktiskt inom hela vår tillvaro.

”Kycklingen och investeringsskyddet ska ställas mot frihandelns uppenbara fördelar. Studier beräknar att det ekonomiska värdet av ett fullt ut fungerande avtal skulle göra att ekonomin inom EU växer med 120 miljarder euro om året, mer än 1 000 miljarder svenska kronor, och nästan lika mycket i USA. Precis som handel i alla tider gjort skulle det innebära en stor förbättring av välfärden för bägge parter.

Den 15 maj går den femte förhandlingsrundan i gång i Arlington, Virginia, USA.

Att det går i mål är långt ifrån säkert. Protektionismen bärs fram av starka krafter till vänster och höger på båda sidor Atlanten. Vinner motståndarna blir amerikaner och européer fattigare än de annars skulle ha varit.”

Kloka ord.

Det är ju annars lätt att bli oerhört problemorienterad, vilket är helt naturligt: trots allt är det problemen, inte det som funkar eller det som vi alla är överens om, som måste hanteras.

Och att problemen hanteras kan vi nog vara säkra på. Efter att ACTA-avtalet faktiskt åkte i papperskorgen är EU-kommissionen rätt angelägen om öppenhet och att TTIP inte blir ett ”avregleringsavtal”. Det är ju egentligen synd. Är det något EU (och USA) behöver så är det mindre regelkrångel, byråkrati och lagstiftning baserad på irrationell oro. Men det är säkert för mycket att hoppas på. Man får vara glad om det blir ett avtal alls.


Kategorier: TTIP, USA