Det rör på sig även i Frankrike

Även Frankrike förändras när det gäller handel. Stagnationen i världsekonomin, Frankrikes egna inhemska problem och den förändring av ekonomin som följer av digitalisering och tjänsteproduktion tvingar fram en ny syn. I en rapport från handelsminister Matthias Fekls kontor skisseras en öppnare och mer dynamisk handelspolitik.

Iana Dreyer skriver om rapporten på Euractiv.com

Rapporten behandlar Frankrikes roll i de globala värdekedjorna, urbanisering och vilka branscher som kommer få betydelse i framtiden.

”The report discusses the country’s role in global value chains and of its businesses in an urbanising world. The text highlights France’s interests in the services sector, tourism, healthcare, digital. It also stresses aerospace, pharma, chemicals, agri-food, and renewable energy.

The report underlines the need for France to attract investments, highlighting for example a recent move to ease visas for business travellers and investors from selected emerging markets coming to France. It stresses the need for France’s weak SME ecosystem – the economy remains dual, split between the globalised champions and a fragmented small business landscape – to grow and internationalise.”

Men självklart är en del av den gamla politiken kvar. En protektionistisk och merkantilistisk attityd ingår i dess DNA. Exportsatsningar och ett krav på reciprocitet framhålls. Landet har inte en ”naiv” syn på frihandel heter det. Frankrikes livsmedelsindustri är förmodligen det kända universums starkaste särintresse, ihopväxt med statsförvaltningen sedan århundraden och med mycket känslokapital; även för urbaniserade fransmän är det viktigt vilken by deras familj kom från.

Däremot är de överraskande positiva till TTIP.

”The high-profile transatlantic TTIP talks have tended to be discussed behind the scenes in France, and the media are not getting overly excited about it. Quite understandably, the stagnant economy, increasing social tensions, the recent horrendous terrorist onslaught and the relentless rise of the populist National Front party in the country gives much more to worry about and to report on.

French public opinion is split on TTIP: 50 percent of respondents in the latest Eurobarometer poll (November 2015) said they were in favour. Conversations with French officials reveal that the government is in a wait-and-see mode on TTIP and is keen to see progress on issues like public procurement, and NTBs in agrifood, where its businesses have a key interest.”

Rapporten diskuterades i Nationalförsamlingens (underhuset) i december och tas upp i senaten i Mars.

Bara det att ”det rör på sig” i Frankrike är en viktig förändring.  Återstår att se om det kommer ta tvärstopp eller om rapporten mottas positivt.