Det stora i det lilla

Alla handelsavtal är inte grandiosa och av världshistorisk betydelse.

Efter 15 års förhandlingar ingås nu ett sådant. Ett mellan Färöarna och Turkiet.

Men det är naturligtvis av yttersta vikt för fiskeindustrin på Färöarna som nu slipper tullar och kvoter som tidigare gav dem problem att konkurrera med fiskare från EFTA-länder som Island och Norge, som har frihandel med Turkiet.

Det är viktigt att komma ihåg att handel trots allt inte sker mellan länder, utan i sista hand mellan individer. Avtalet mellan Färöarna och Turkiet möjliggör med största säkerhet för ett stort antal personer att tjäna mer pengar, göra investeringar, utveckla sina företag och få ett bättre liv.

Och det är egentligen det enda som är riktigt viktigt.

 

 


Kategorier: Frihandel