Din tyska bil kan vara ett förklätt dollargrin

Denna artikel i Wall Street Journal är intressant ur flera synpunkter.

För det första tar den återigen upp det faktum att ensidiga handelsliberaliseringar är till nytta för de länder som genomför dem. Om man inte får till ett handelsavtal är det bara att ta bort de egna handelshindren (det behöver man inte ett avtal för). Då drar de egna medborgarna nytta av frihandeln. Om handelspartnerna subventionerar sin industri är det ännu bättre, då betalar andra länder delar av de egna medborgarnas konsumtion.

Och för det andra nämner artikeln att till exempel tullarna på små lastbilar i USA ligger på 25 procent. Det sätter protektionisternas påstående att tullarna mellan EU och USA är låga i genomsnitt i ett perspektiv. Det kan finnas mycket höga tullar på vissa varor trots att genomsnittet är lågt.

Och för det tredje att ett lands industri och medborgare kan drabbas av de egna tullarna. Den tyska bilindustrin tillverkade 2012 5,6 miljoner bilar i Tyskland, men 8,5 miljoner i andra länder. Bland annat tillverkas i praktiken alla SUV:ar från BMW och Mercedes i Alabama och South Carolina.

Dessa bilar belastas alltså med tullar när de skeppas hem till Tyskland. De tyskar som ifrågasätter TTIP inser nog inte att den BMW de köper är en ”amerikansk” bil och att de betalar tull för den.

Man måste inse att protektionism bygger på ett närmast förmedeltida idé om hur produktion av varor går till.


Taggar:
Kategorier: Frihandel, EU, USA