Direkt från TTIP Dialogue in Stockholm, LO-borgen

08:30

LO:s ordförande Thorhwaldsson inleder på engelska med en hyllning till handel. TTIP kontroversiell men viktig. Kräver folkligt stöd, öppenhet, debatt. Stolt över att uppställningen. Representanter från 17 EU-länder, många från fackföreningsrörelsen. ”Kaffe med kanelbullar kommer att hjälpa”.

97 procent stöder globalisering. I skandinavien litar vi på systemet och myndigheter.

En miljard har fått nya jobb tack vare globaliseringen. I Asien växer det fram en medelklass som också vill konsumera. ”De vill också ha Volvobilar”.

08:45

Därefter Carola Lemne från Svenskt Näringsliv. ”Varför har vi enighet om värdet av frihandel i Sverige?. Historisk förklaring. Gått från fattigdom till rikedom tack vare handel och liberalisering. Svenskar styrs inte så mycket av rädslor. Vi vet att handel är bra för alla.”

”Dagens tema, dialog kring TTIP. Ta oron på allvar och hantera den med öppen debatt. Dock liten respekt för lögner.

Om TTIP misslyckas, vilka länder blir gladast? Ett land långt borta och ett nära. Viktigt att demokratierna kan sätta villkoren.”

Moderatorn Sabina Dewan välkomnar talarna.

”Målet är att får in mer fakta i TTIP-debatten.”

09:00

Bruce Stokes från Pew Research om opinionsläget.

 

Amerikanerna bryr sig inte jättemycket om handel. Starka åsikter, men frågan är långt ner på listan över vad som är viktigt.

Amerikanerna tycker handel mer bra än dåligt, men det beror på hur man frågar.

Bara Clintons och Sanders  anhängare är i snitt för frihandel.

Kvinnor, unga, hispanics mest positiva.

Äldre vita män är den grupp som är mest negativa.

En aning förvånande, det var annorlunda förr.

Skillnaden beror antagligen på den demografiska förändringen för de båda partierna. Demokraternas väljare är unga.

Kongressen annorlunda, men där en strid mellan särintressen.

***

Europeer gillar handel. Det är bara Österrike, Slovenien, Luxemburg och Tyskland  har en majoritet emot.

Folk är mest misstänksamma mot TTIP:s påverkan på mat, miljö, produktsäkerhet.

Tyskar är extremt misstänksamma mot utländska direktinvesteringar. Mest i världen. Förklarar uppfattningen om TTIP.

09:15

Chefsförhandlarna Dan Mullaney och Ignacio Garcia Bercero.

Sabina Dewan presenterar en rad invändningar mot TTIP.

Bercero: Mer samsyn om regleringar utan att sänka kraven på miljö mm.

Mullaney: Citerar Obama om att han inte ägnat sitt liv åt att skydda konsumenter bara för att ruinera alltsammans med ett handelsavtal. Om sekretess under förhandlingarna: extremt transparent. Redogörelser för alla steg på vägen och ständig dialog med olika särintressen.

TTIP påverkar resten av världen. Om en vara för USA går att sälja i EU och tvärt om, stark motivering för att anpassa sig till regelverket. Utvecklingsländer kan få hjälp att anpassa sig till regelverket, även när det gäller arbetsvillkor mm.

Bercero om ISDS: handlar bara om diskriminering och expropriation. Reglerna kommer inte att kunna utnyttjas för andra ändamål.

Mullaney: det finns inget intresse att avskaffa möjligheterna att reglera för allmänintresset. Det kommer inte att ske. Inte heller kommer ett modernt avtal att medge onödiga stämningar.

Frågor från publiken:

Problemet inte öppenhet, men att ingen läser dokumenten och ingen riktigt litar på myndigheterna. Hur få tillbaka förtroendet?

Vad händer, finns det redan konkreta resultat från förhandlingarna.

Det finns tillgång till EU:s material, men inte till USA:s förhandlingsbud. Varför?

Bercero om förtroende: Kommissionen kan bara förklara och föra dialog. Det gäller allt, inte bara TTIP. Men till sist handlar det om att det färdiga avtalet blir bra och att politikerna kan göras ansvariga.

Konkret: Vi vet att alla tullar och kvoter kommer att tas bort från dag 1. Vi vet också att skillnader i regleringar kommer att minska radikalt.

Mullaney: USA:s förhandlingsbud. Delas med 600-700 personer, inklusive fack, miljörganisationer mm. Dock inte helt offentligt; förhandlarna måste ha utrymme att förhandla.

När det gäller ISDS är det helt öppet. USA har haft sin modell i åratal. Allt finns på webben.

Var är vi nu: vi arbetar för att bli klara med avtalet i år. Vi driver på våra förhandlare.

09:45.

Nu vidtar arbetsgrupper, kaffe, lunch mm.

Återkommer

13:30

Presskonferens. Thorwaldsson, Linde, Froman, Malmström och Lemne.

Inga sensationer. Alla gör väntande ställningstaganden kring miljö, arbetsmarknad, hälsa och möjligheten att reglera.

Här är listan på deltagare på seminariet. En mycket bred grupp av personer från fack, näringsliv, politik. regering och miljöorganisationer i både Sverige och internationellt.

14:30

Diskussion om TTIP:s sociala dimension. Vad vinner näringslivs och medarbetare?

Diskussionen handlar huvudsakligen om möjligheterna att förbättra arbetsförhållanden och miljöstandarder även utanför USA/EU.

Även behovet av regelharmonisering framhålls.

Ann Linde påpekar att EU/USA kommer att handla oavsett TTIP, men en rad möjligheter kommer att försvinna.

Lemne: SME behöver TTIP mer än stora företag, vilket är viktigt eftersom tillväxtpotentialen ligger i de mindre företagen.

Thorwaldsson får frågan om hur man skall kunna ändra debattklimatet. Han menar att återkommande kriser har skrämt folk för globaliseringen.

Han menar också att TPP kommer att hota jobben i EU om inte TTIP kommer på plats. USA har redan ett stort avtal.

Fråga från publiken till Froman: oljesand, försiktighetsprincipen, hormonbiff. Malmström påpekar att försiktighetsprincipen närmast är en del av konstitutionen och att hormonbiff är förbjudet. TTIP tar inte bort förbud.

Fjellner: Vad händer om TTIP inte blir av, om förhandlingarna drar ut på tiden?

Ann Linde frustrerad över att de som protesterar inte bryr sig om att de blir lyssnade till. Hon vill inte nämna några länder, men menar att det delvis bror på dåligt politiskt ledarskap. (Gissningen är Tyskland, där regeringen backar och backar istället för att tala om för de som protesterar att de faktiskt har fått som de vill. Istället accepterar den tyska regeringen att försöka tillfredsställa folk vars uppfattning är alltid mer, aldrig nog…).

Malmström påpekar att det finns ett massivt stöd bland EU:s regeringar för TTIP, men att kommissionen ensam knappast kan driva debatten. Politiker i EU som vill ha TTIP måste själva ta debatten i sina hemländer.

15:35

Media och TTIP

Juri Schnöller. Kampanjrådgivare för CDU. I Tyskland ser man en dramatisk förlust av tillit till etablerade partier, media och institutioner. Motståndarna har varit mycket skickliga i att hitta symboler, ex klorkyckling, medan anhängarna har pratat siffror och fakta. Man är dålig på att involvera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel, TTIP