Elfte rundan av TTIP-förhandlingarna klara

I fredags avslutades i Miami den 11 förhandlingsrundan om TTIP-avtalet.

Samtliga tre delar av avtalet diskuterades. De tre delarna är i korthet tullar, tillgång till marknader och samarbete kring andra typer av regelverk som påverkar handeln, som produktsäkerhet, folkhälsa och standarder.

Framsteg har gjorts när det gäller tillgång till marknader. Framför allt handlar det om offentlig upphandling, tjänstehandel och tullar. När det gäller de sistnämnda har man för andra gången utväxlat förhandlingsbud och börjar komma fram till likartade nivåer. I februari nästa år kommer man utväxla förhandlingsbud om offentlig upphandling. Det är inte helt problemfritt för USA. I EU är vi redan vana vid att företag från hela unionen kan bjuda på offentliga offentliga kontrakt, medan man i USA har regler som garanterar amerikanska företag en viss del av de offentliga kontrakten.

Andra områden som behandlats är ursprungsbeteckningar för livsmedel, en mycket känslig fråga som Frihandelsbloggen skrivit om tidigare. Livsmedel är alltid besvärligt i frihandelssammanhang då jordbruket traditionellt sett är en stark lobbygrupp och mat är omgärdad med mycket känslor och har en stor betydelse när det gäller nationell identitet.

När det gäller samarbete kring olika regelverk för miljö, folkhälsa och produktsäkerhet har förhandlarna mött en rad amerikanska myndigheter som ansvarar för regelverken.

Det är nu tydligt klargjort att avtal om samarbete kring regelverk bara kan nås om det det kan garanteras att kraven bibehålls (eller förbättras) och framtida möjligheter att reglera inte inskränks.

Sammanfattningsvis går förhandlingarna framåt vilket inte är förvånande. De är ännu på den nivån att man arbetar sig igenom checklistan. Efterhand kommer det bli kvar en bottensats av

Här är pressmeddelandet om förhandlingarna.

Här är uttalandet av EU:s chefsförhandlare  Ignacio Garcia Bercero.

 

 

 


Kategorier: TTIP