En annan värld är möjlig…

För den som önskar att annat perspektiv har The Nation en artikel som drömmer om att Ryssland, Kina, Indien och Iran tillsammans med Tyskland skall skapa en modern ”sidenväg” för att underminera USA:s ambitioner på världsdominans.

Visst har TTIP och TPP stor strategiskt betydelse, men The Nation-artikeln ser (som vanligt) USA som en slug, monolitisk och målmedveten aktör på världsscenen.

Sanningen är att ju att det formaliserade samarbetet mellan USA och EU är överraskande svagt. NATO finns, men inte ens alla NATO-länder är överdrivet entusiastiska — framför allt inte när notan skall betalas, och NATO är inte samma sak som EU.

Hur som helst har artikeln rätt på ett område. Handeln och ekonomins betydelse för samarbete och geopolitik.


Kategorier: USA