En nyhet: vi kommer att göra som vi alltid har gjort!

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström intervjuas om TTIP i dagens DN (ännu ej på nätet).

Bra sammanfattning av tidplanen. Åtta ”rundor” det vill säga förberedande samtal avklarade, riktiga förhandlingar börjar i höst och ambitionen är att de skall svara klara före utgången av 2015 (men sätt inte familjeförmögenheten på att den tidplanen håller).

DN tar upp den stora kontroversen om ISDS. Malmström har till uppgift att utreda hur en ISDS-klausul som alla kan acceptera skall vara utformad. Förslaget kommer i maj men redan nu kan Malmström redogöra för några grunddrag. Bland annat skall skiljedomsinstitutens domar kunna överklagas och handlingarna i målet vara offentliga. Vidare vill hon att det skall ställas krav  krav på domarna, i förlängningen tänker hon sig en pool av godkända domare som parterna kan välja från.

På onsdag ska Cecilia Malmström presentera sina tankar för ett utskott i EU-parlamentet och därefter för EU-ländernas handelsministrar. I maj ska det finnas ett helt färdigt förslag.

I hög utsträckning förefaller förslaget vara en ren politisk manöver. Istället för att bemöta argumenten om att ”ISDS innebär att företag kan stämma stater i hemliga privata domstolar om lagar om miljö- och folkhälsa hotar deras vinster” —  vilket naturligtvis är rena dumheter — låtsas man åtgärda detta.

Sanningen är nämligen att skiljemännen redan har stora krav på sig (de är inte direkt hämtade från gatan…) och utses av parterna gemensamt. I en tvist mellan ex ett amerikanskt företag och svenska staten utser företaget en skiljeman och svenska staten en. De båda kommer sedan överens om en ordförande. Därtill kommer att parterna i praktiken kan stoppa varandras skiljemän om dessa skulle uppfattas som alltför partiska. Det handlar alltså inte om att staten och företaget väljer var sin representant för någon form av juridisk MMA-fight. Istället är regeln att parterna var för sig försöker välja skiljedomare utifrån kompetens, omdöme och förutsägbarhet.

Vidare är det redan möjligt att överklaga skiljedomar i nationell domstol. Dels kan man ifrågasätta en skiljedom på formella grunder om den kommit till på tvivelaktigt sätt, och dels krävs nationell domstol för att genomdriva beslutet från skiljedomsinstitutet.

Detta regleras i en modellag som FN tagit fram och de flesta länder tillämpar samt i den så kallade New York-konventionen.

Med andra ord finns redan det som Malmström talar om.

Frågan är om det skall läggas en tårta på tårtan, bakas en tårta till eller bara på ett komplicerat sätt hänvisa till den tårta som redan finns.

Om skiljemän, krav och hur de tillsätts  här och här.

Om hur skiljedomsförfarande samverkar med nationella domstolar här.


Kategorier: Frihandel, TTIP, ISDS