EU behöver en bättre handelsstrategi

För att EU ska vara en stark röst för frihandel i den rådande politiska miljön måste nästa kommission dra lärdomar av tidigare misslyckanden inför kommande förhandlingar med USA och i WTO.

I rapporten Ett ensamt Europa? EU:s roll i handelskrigets tid, beskriver Emanuel Örtengren*, de utmaningar EU står inför när handelskrig och ekonomisk protektionism får en större roll i världen. I rapporten beskrivs de viktigaste handelspolitiska skiljelinjerna som existerar mellan USA och EU, men även hur de kan övervinnas för en ny transatlantiska agenda inom frihandelsområdet.

”Trots att EU-kommissionen gärna sett sig som frihandelns främsta beskyddare finns det flera exempel som pekar på motsatsen. På senare år har EU framför allt bidragit till
protektionism och överreglering på det digitala området,vilket försvårar handel och bromsar innovation. EU-kommissionen har heller inte varit särskilt behjälplig i förhandlingar om nya WTO-avtal, och har bland annat varit med och stoppat ett multilateralt avtal om miljöprodukter. Om EU-kommissionen verkligen värnar gemensamma, internationella lösningar och multilateralism räcker detinte med läpparnas bekännelser framöver.

För att EU ska vara en stark röst för frihandel i den rådande politiska miljön måste nästa kommission dra lärdomar av tidigare misslyckanden inför kommande förhandlingar med USA och i WTO. I stället för att sikta på ett nytt TTIP bör EU och USA snabbt enas om gemensam standarder och avskaffade tullar för exempelvis bilar och läkemedel. Sådana snabba vinster kan lägga grunden för ett bredare transatlantiskt samarbete framöver, exempelvis i form av en Jobs and Growth Pact. Samtidigt borde EU utnyttja de trilaterala samtalen med USA och Japan för att
bygga en grund för ett stort mål mot Kina i WTO. Om en tillräckligt bred och ekonomiskt betydelsefull koalition av länder går samman kring ett sådant mål blir det mycket svårt för Kina att svara effektivt med strafftullar. En sådan strategi förutsätter dock ett fungerande tvistlösningssystem i WTO, och därför är det avgörande att det nuvarande dödläget kring appellationsdomstolen bryts. Nästa handelskommissionär, irländaren Phil Hogan, kommer inte att få en enkel roll, men kan också göra mycket för att bidra till att EU fyller det tomrum USA lämnat efter sig på den globala handelspolitikens arena.”

*Emanuel Örtengren arbetar som programansvarig på Timbro, och drev tidigare Timbros EU-projekt “Ett frihetligt Europa”.