EU borde ta ett samlat grepp och skapa en inre marknad — inte bara prata om den

”What is Wrong with the Single Market?” är namnet på en rapport från ECIPE, författad av Fredrik Erixon och Rositsa Georgieva.

Den pekar på det faktum att EU inte alls är en marknad när det gäller lagar och regleringar. Tvärt om är de flesta nationella regler kvar.

Och problemet förvärras. De regelharmoniseringar som har gjorts gäller av naturliga skäl i huvudsak industriprodukter (men inte ens där är arbetet med att skapa en inre marknad ens halvfärdigt). Men nu går utvecklingen mot allt mer service och avancerade tjänster där harmoniseringen inte alls har gått lika långt:

”Although many problems are endogenous to the Single Market there are others that are a result of external structural shocks. The European economy has undergone profound structural changes, and as the economy has shifted profile, it has moved further into sectors and areas where there is very little of the Single market. The more Europe’s economy grows dependent on services and the digital sector, the less Single Market there will be in Europe. It is evident that the improvements that can be made in Europe’s integration is less about classic Single Market reforms and more about building adequate market institutions and advance structural reform.”

Skillnaderna i lagstiftning gäller alltså inte bara interna förhållanden som arbetsmarknad, skatter och socialförsäkringssystem utan även så grundläggande saker som tekniska standarder på industriprodukter.

Det kan till exempel gälla köldmedel för klimatsystem i bilar där Frankrike har en lag som tvingar fram ett som är mer miljövänligt, medan Tysklands lagstiftning förbjuder det medlet till förmån för ett som inte är så brandfarligt. Exemplen kan mångfaldigas.

När det gäller tjänster och arbetskraft är problemet än värre. Hundratals olika yrken i EU är föremål för reglerande lagstiftning. Det gäller allt från advokater till läkare och elektriker. Rörligheten över gränserna både för dem som migrerar eller som levererar tjänster på konsultbasis blir minskas radikalt.

EU har helt enkelt inte förmått att ta ett samlat grepp för att skapa en reglering som gäller hela EU. Istället har en rad olika reformer genomförts som ofta bara lagt ytterligare ett lager med regleringar över de som redan finns.

”All these developments in the field of regulation suggest to us that there is a political design flaw in the Single Market. It is based on the notion, no doubt politically convenient, that progress in advancing the Single Market has to be step-wise. However, every new step tends to create their own complexities, and they will have to respond to new opinions and preferences that have emerged in Member States. The result is all too often that new Single Market reforms builds on new regulations that have been advanced since the past reform, and that it adds a new layer of regulation above Member State regulation. Building a market in a region with great diversity requires, just like in the United States (when U.S. regulation works well, we should add), that regulations on internal exchange are proscriptive rather than prescriptive. Europe has followed a different track and created a Single Market system that is fraught with inconsistencies and where new reforms do not achieve all that much in terms of taking away existing barriers within the European market. Arguably, the system is becoming politically unmanageable.”

Det skulle finnas mycket att vinna på att ta ett samlat grepp och försöka skapa en verklig inre marknad. Det kanske tar ett par decennier, men är garanterat värt jobbet.

Dagens situation är en illustration till att EU.s ledare har haft en tendens att ge sig på enkla men grandiosa projekt som EMU istället för att göra den tuffa hemläxan.