Européer äter gärna amerikansk mat…

USA:s jordbruksproducenter blir allt mer irriterade på EU:s officiella uttalanden kring TTIP inför den förhandlingsrunda som kommer att påbörjas i mars.

Enligt en artikel i Financial Times (bara för registrerade användare, men det finns en gratisvariant) är de starkt kritiska till ett avtal som inte innebär lättnader i EU:s motstånd mot hormonbehandlat kött och regleringar i genetiskt modifierade livsmedel.

Irritationen fick förnyat bränsle av de uttalanden EU:s handelskommissionär Karel De Gucht gjorde för en dryg vecka sedan under ett besök Washington. De Gucht gjorde mycket starka uttalanden om att den typen av lättnader i regelverket inte kunde komma på fråga. Den typen av kategoriska uttalanden är ovanliga (och olämpliga) i samband med att man skall påbörja förhandlingar.

USA:s representant Michael Froman slätade dock över uttalandena och påpekade att förhandlingarna ännu inte börjat och att de nog skulle kunna komma till ett väl balanserat avtal. En del amerikanska matproducenter har också hållit en lägre profil.

Det är även av andra skäl lätt att känna sympati för jordbruksproducenternas invändningar.

Godkännanden av genetiskt modifierade grödor tar extremt lång tid och kräver orimligt höga kostnader. Misstänksamheten mot USA:s matproducenter och reglerande myndigheter är dessutom direkt korkad. Är det något USA inte saknar är det regleringar motiverade av konsumentskydd. Inte minst för att skadeståndsprocesser är vanligare och kan leda till betydligt högre skadestånd än vad som är fallet i EU.

Och, kanske viktigast av allt. Som en representant för USA:s matproducenter påpekade: ”Européer kommer ju hela tiden till USA och äter amerikansk mat…”.