”EU:s ledare måste stå upp för frihandelsavtalet”

— We don´t have to sacrifice standards to create opportunity!

Dan Mullaney är USA:s chefsförhandlare när det gäller TTIP och var en av talarna under ett seminarium arrangerat av Svenskt Näringsliv och amerikanska ambassaden i Sverige. Han underströk att det är ett missförstånd att produktregler för miljö- och hälsa måste bli mindre strikta för att TTIP skall ge möjligheter och ekonomisk tillväxt.

Andra talare var Investors ordförande Jacob Wallenberg, näringsminister Mikael Damberg och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och EU:s chefsförhandlare Ignacio Garcia Bercero.

I februari inleds den åttonde förhandlingsrundan om avtalet och en av knäckfrågorna är den föreslagna tvistlösningsmekanism (Investor State Dispute Settlemenent — ISDS) som ger investerare rätt att stämma en stat om den staten exproprierar egendom eller sviker ingångna avtal. Konstruktionen finns sedan 60-talet i ungefär 3000 internationella avtal, men har plötsligt blivit kontroversiell i samband med TTIP. Både Europeiska och amerikanska fackliga företrädare och miljörörelsen riktar kritik mot ISDS.

Karl-Petter Thorwaldsson var försiktig när han uttalade sig men betonade att avtalet kommer att ge Europa och USA stora fördelar.

— Sverige blir den största vinnaren tack vare TTIP, men det är inte bara därför som jag tror på avtalet. Vi är övertygade om att frihandel leder till en lite bättre värld.

Jacob Wallenberg talade mycket om hur viktigt det är att få med näringslivet och toppolitiker i Europa.

— Vi har en gemensam syn på toppnivå, men nu är nyckeln till framgång att få med alla på nationell nivå. Politikerna måste stå upp för avtalet.

Påpekandet att politikerna måste stå upp är motiverat. Trycket att släppa exempelvis ISDS har varit stort och kommissionsordförande Juncker gav efter under sin ordförandekandidatur vilket orsakade problem för det avtal med Kanada som just hade förhandlats färdigt och som innehåller en tvistelösningsklausul. Ingen hade uppmärksammat avtalet mellan EU och Kanada innan det plötsligt kom i eldlinjen på grund av TTIP.

Handelskommissionär Cecilia Malmström har dock varit rakryggad och tagit en hård strid för ISDS. Ett avtal utan någon form av tvistelösning är en källa till problem. Oenighet om vad det innebär i någon av de tusentals konkreta situationer där det kommer att tillämpas är oundviklig.

Chefsförhandlarna Dan Mullaney och Ignacio Garcia Bercero  var fåordiga om förhandlingsläget men menade att såväl USA som EU är helhjärtat för ett avtal.

— En vanlig fråga i möten med europeiska politiker och myndighetspersoner är om USA helhjärtat stöder TTIP-avtalet. Varenda gång svarar jag med ett rungande ja”, sade Dan Mullaney.

Mer om seminariet hos Svenskt Näringsliv.