Första tankern med amerikansk råolja seglar utomlands efter 40 år

USA har blivit självförsörjande på kolväten. Nu kan landet exportera olja för första gången på 40 år.

USA har under 40 år, enda sedan oljekrisens dagar, haft ett exportförbud på olja. Syftet har varit att hålla en hög självförsörjningsgrad och göra USA mindre känsligt för andra oljeländers försök att hålla priserna uppe (något som ändå inte fungerat på ett par decennier).

I december togs lagen bort och på nyårsafton lämnade den första tankern med amerikansk råolja Texas. Köparen är ett holländskt företag.

USA är sedan en tid självförsörjande på kolväten tack vare frackingtekniken som gör att nya olje- och gasfält kan öppnas och gamla fyndigheter utnyttjas bättre. Det finns en rad oljefyndigheter som är olönsamma med med traditionell teknik men där bara en bråkdel av tillgångarna är utvunna.

 


Taggar: olja, Holland, Texas
Kategorier: USA