Fransmännen som vanligt på tvärs

Fransmännen har förstås långtgående och svårbegripliga problem med TTIP. Debatten för tillfället handlar om att handelsfrågorna har flyttats från finansdepartementet till UD, enligt Euractiv.com.  Utrikesminister Laurent Fabius partikollegor oroas över att han är för vänligt sinnad när det gäller USA och handel.

Medan TTIP-debatten i till exempel Sverige handlar om hur vi skall kunna få så mycket frihandel som möjligt inom vissa ramar, är debatten i Frankrike spegelvänd. Hur skall TTIP kunna bli så begränsat som möjligt och framför allt, hur skall Frankrike kunna kapa åt sig fördelar.

Kultur, data och ostar. Inget är för småttigt för att bli stora problem.


Taggar: Frankrike
Kategorier: Frihandel, TTIP