Frihandel i media vecka 1

Detta är årets första mediesammanställning. Men egentligen ser vi det gångna årets sista. De flesta nyheterna är mest spillvärme från tiden före julhelgerna. Under helgerna produceras inte mycket av intresse på nyhetsområden som är helt beroende av verksamheten hos politiker och tjänstemän — handelspolitik är definitivt ett sådant område.

Så håll till godo. Framåt februari har handelspolitikmaskineriet fått upp farten igen. 

2017-01-05

Eleonore Lundkvist på Norrköpings Tidningar skriver om regeringens nyårslöften — eller snarare vilka nyårslöften regeringen borde avge på olika politikområden. När det gäller TTIP är det sannolikt så att regeringen faktiskt håller med NT om att TTIP är viktigt och borde genomföras:

”LEDARE Ett nytt år innebär tid för nya politiska reformer. Något vi inte sett mycket av från den nuvarande regeringen. För att ge dem lite hjälp på traven kommer här en lista med förslag på vad regeringens alla ministrar borde lova under 2017:

(—)

EU- och handelsminister Ann Linde (S) lovar att arbeta stenhårt för att få till stånd det stora frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA. Statsminister Stefan Löfven (S) lovar att sjösätta reformer för en mer flexibel arbetsmarknad och luckra upp LAS, Lagen om anställningsskydd.”

 

2017-01-04

Lantbrukets Affärstidning ATL rapporterar att USA nu börjar knorra över EU:s importstopp för hormonbehandlat kött. Både EU och USA är med i WTO vars regler inte tillåter importstopp eftersom det hormonbehandlade köttet inte kan visas vara skadligt. Sedan många år har EU och USA en överenskommelse om ett undantag och frågan var tänkt att få sin slutgiltiga lösning i TTIP-avtalet. Men då detta dröjer eller kanske helt skrotas börja USA skramla med vapnen:

”Att EU, enligt WTOs regler, inte har rätt att stoppa nötkött från djur som fått tillväxthormoner slogs fast redan 1999. Världshandelsorganisationen godkände inte EUs argument om att det finns vetenskaplig bas för att hävda att köttet är farligt.

(—)

Som ett första varningskott har USAs handelsrepresentant börjat samla in information från industri, intresseorganisationer och allmänhet om vad EUs importstopp betyder och vad återinförda strafftullar skulle få för konsekvenser.

Om EU inte ändrar sig kommer strafftullar att införas, skriver USAs handelsrepresentant, ungefär motsvarande ett handelsdepartement, i ett pressmeddelande.”

2016-12-31

Håkan Holmberg på UNT skriver i sin nyårskrönika att det trots allt kommer nya nyår. 

”Vad Donald Trump egentligen har för politiska idéer, utöver att vara mot invandring och frihandel, är inte lätt att säga. Mycket tyder på att han ser politik, och i synnerhet internationell politik, som en sorts förlängning av sitt eget sätt att göra affärer.

(—)

En viktig del i motståndet är också att avslöja den liberala ordningens fiender. Ryssland är inte ett framgångsrikt alternativ till det demokratiska Västeuropa utan ett land i ekonomiskt förfall och präglat av utbredd misär och förödande korruption. Det folkliga stödet bakom olika auktoritära ledare är inte alltid så stort som de själva vill göra gällande.

Det liberala samhällets institutioner, från skolan till polisen, måste fungera i vardagen. Sociala klyftor och klyftor mellan olika landsändar måste aktivt motverkas. Staten och politiken behövs alltid för att den öppna ekonomins fördelar ska nå ut. Och de ekonomiska problem som alltid finns, i varje land, skulle snabbt förvärras om gränserna stängdes för varor, människor och idéer.

Mycket ser dystert ut inför 2017. Men inga trender fortsätter för evigt. Det kommer fler årsskiften än detta.”

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media