Frihandel i media vecka 10

2016-03-09

Richard Appelbom på VLT skriver om Trump och TTIP:

”Trump och Sanders fångar båda upp många väljares missnöje med globalisering och är båda skeptiska till frihandel och handelsavtal. Det är en viktig skillnad mellan fackföreningar i Sverige och USA. Sverige har som liten och öppen ekonomi länge varit beroende av utrikeshandel, medan USA haft en mycket större hemmamarknad. Det har gjort att synen på frihandel varit mer positiv här än i USA.

Så frågan är om USA kommer att bli mer protektionistiskt i framtiden. Det kan bli besvärligt för svensk industri och svenska jobb.

Frågan kan bli om frihandelsavtalet mellan USA och EU behöver stoppas för att stoppa Trump.”

 

2016-03-06

EU bör erkänna Kina som marknadsekonomi skriver Dagens Industri på ledarplats:

”Tullfrihet är ett konsumentintresse, men gynnar också innovation och ekonomisk omvandling. Om tullvännerna hade vunnit striden i slutet av 1800-talet hade det svenska industriella undret uteblivit.

Huvudfrågan är alltså hur man ska se på ett kinesiskt pris. Förespråkarna för att Kina inte ska få status som marknadsekonomi menar att priset är riggat på grund av statliga subventioner och att kinesiska priser skiftar för mycket på olika marknader. Men även europeiska företag varierar sina priser på olika marknader och genomgår faser då staten går in som garant. Till skillnad från en privat ägare kommer svenska staten till exempel förhoppningsvis tåla många förlustår i LKAB i hopp om att järnmalmspriserna rehabiliteras och den nya nivån bli lönsam. Ska man diskvalificera LKAB:s pelletspris för det?

Om EU underlåter att ändra Kinas status är risken stor för att Kina drar EU inför WTO:s domstol. EU kommer troligen att förlora, bland annat för att det är svårt att bevisa att ett kinesiskt pris i princip inte utgår från produktionskostnader och normala marknadsmekanismer. En förlust för EU är pinsamt, men underminerar framför allt det regelstyrda handelssystem som EU säger sig värna, samt öppnar för kinesiska strafftullar mot EU.

Att erkänna Kina som marknadsekonomi innebär inte att skyddstullar mot till exempel stål automatiskt försvinner, men de blir svårare att införa eftersom man då måste respektera ett kinesiskt pris och inte bara kan jämföra med ett pris i ett annat land.

Hittills har Sverige intagit en sund skepsis mot tullvännerna och bland annat inte undertecknat upprop för att skydda stålindustrin. Den linjen bör regeringen fortsätta, men man bör ta tillfället i akt att argumentera hårdare för frihandel och vinna den principiella tullstriden. Även svenskt stål biter bäst på en fri marknad.”

 

Wall Street Journal skriver att frihandeln och TPP lever farligt just nu. Både politiker och medborgare är fientliga eller skeptiska:

”Since Congress approved Nafta, trade has become an increasingly divisive political issue. Democrats have taken the lead in opposing new deals, saying the U.S. loses millions of jobs due to imports produced by far cheaper labor in less developed countries. Democratic support for free trade has declined over the years. Last year, only 28 Democrats in the House voted to give President Obama so-called fast-track authority to negotiate trade deals, compared with 102 who voted for Nafta.

Less noticed has been faltering support among Republicans. In a June 2015 Wall Street Journal/NBC news poll, taken shortly after the fast-track vote, overall respondents, by 34% to 29% margin, said free trade hurt the U.S. But Republicans were far more negative than Democrats. GOP voters, by 38% to 28%, said free trade harmed the U.S., while Democrats said trade helped by a 35% to 29% edge.

Mr. Trump, who regularly argues that the U.S. has been fleeced in trade negotiations with Mexico, China and Japan, has capitalized and expanded on that anti-free-trade sentiment, said Patrick Buchanan, a populist Republican who used the trade issue to power his challenge to President George H.W. Bush in 1992.

Free trade has become what Mr. Buchanan calls “a voting issue”—meaning one that attracts voters who care intensely about that particular measure—akin to gun rights and abortion. “I don’t think you can negotiate a free-trade deal and have it go through,” Mr. Buchanan said.

Indeed, Tuesday night’s results show how difficult it would be in this environment for congressional Republican leaders to seek passage this year of the TPP, a pact the White House sees as a linchpin to its commercial and foreign-policy strategy to compete with China—which isn’t a party to the deal—in the Pacific region. Republican support helped keep the pact alive last year against heavy opposition from Democrats, but the GOP backing has weakened sharply in recent months.”

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media