Frihandel i media vecka 10

2017-03-09

Frida Wallnor skriver i Axess Magasin om Kinas framryckning på världsscenen när det gäller handel:

”Inom EU har bakslaget för globaliseringen i allmänhet och frihandel i synnerhet varit påtagligt. Proteströrelserna mot EU:s frihandelsavtal med USA (TTIP) respektive med Kanada (Ceta) är ett exempel. Framgångarna för populistpartier till både höger och vänster ett annat.

Samtidigt är det ingen världsomspännande kritikvåg mot frihandel vi talar om. I Kina och andra utvecklingsländer märks snarare en motsatt tendens. Det var fascinerande att höra Kinas president Xi Jinping tala på Världsekonomiskt forum i Davos i januari, där han beskrev protektionism som att befinna sig i ett ”mörkt rum”. Han anspelade på Donald Trumps retorik. Den nya amerikanska administrationens mycket sparsamma närvaro på forumet stod dessutom i skarp kontrast till den väl tilltagna kinesiska delegationen. Att detta skedde just under Davosveckan, som mer än något annat kommit att bli en symbol för den västdominerade världsordningen, gör det frestande att tala om ett globalt maktskifte.

För det är tydligt att Kina inte har för avsikt att gå miste om den möjlighet som ett mer tillbakadraget USA ger. Det handlar inte bara om handel utan också om att ta mer plats på den storpolitiska arenan – att agera som en ansvarsfull ledare och samtidigt bygga nya allianser som kan utnyttjas för både militära och ekonomiska syften. För president Xi Jinping är detta extra viktigt just i år. Att Kommunistpartiets kongress äger rum i höst innebär en möjlighet att ytterligare stärka den egna maktpositionen på bekostnad av andra falanger inom partiet. Att då kunna påvisa sin internationella betydelse är positivt för Xi Jinpings legitimitet.

Handelsavtal har på senare år kommit att inkludera så mycket mer än enbart reducering av tullar och andra handelshinder. Lika mycket har de blivit ett sätt att sprida normer och koordinera standarder – västvärldens normer och standarder. Detta förklarar omfattningen av EU:s massiva handelsavtal med Kanada, som det tagit sju år att förhandla fram. Samma format har använts på det nu pausade TTIP-projektet mellan EU och USA, som Trump i skrivande stund inte ens har nämnt vid namn. Även Trans-Pacific Partnership-avtalet mellan tolv Stillahavsländer, som USA nu dragit sig ur, innehåller klausuler om miljö, arbetsrätt, mänskliga rättigheter med mera.”

2017-03-08

När USA sviker frihandeln blir EU populärare som handelspartner. Cecilia Malmström har varit i Singapore och intervjuas av Sveriges Radio:

”EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström kom på onsdagsmorgonen till Singapore, som är ett av de länder som nu drabbas av att USA drar sig ur Stillahavsavtalet TPP.

– Det innebär att många av de länderna nu känner sig lite övergivna av USA och vänder sig till EU, och ber oss att visa ett mer multilateralt ledarskap, säger Cecilia Malmström till Ekots utsände i Bryssel.

– Många av de här länderna förhandlade vi med tidigare, men vi går in i en mer intensiv fas nu.

EU-länderna exporterade varor till länder utanför unionen för över 17 000 miljarder kronor 2015, enligt EU-kommissionen.

Som EU:s handelskommissionär har Cecilia Malmström uppdraget att försöka underlätta än mer av handel, inte minst genom att förhandla fram frihandelsavtal. Men det som skulle bli det största av alla avtal, TTIP mellan EU och USA, ligger nu på is.

– TTIP ligger för närvarande i frysen. Vi får nog låta det ligga där ett tag, och vi är oroliga över de signaler som kommer om att USA tänker i princip dra sig ur det internationella handelssystemet och WTO.

För att möta den oron försöker EU nu intensifiera pågående eller planerade handelsförhandlingar med ett 20-tal länder och regioner, som Mexiko, Japan och Australien.

Just nu besöker Cecilia Malmström Singapore. Fastän landet till ytan inte är större än Emmaboda kommun importerar Singapore varor och tjänster från EU för runt 500 miljarder kronor per år och landet är EU:s största handelspartner i Sydostasien.

Ett frihandelsavtal är i princip färdigförhandlat, men EU-domstolen ska avgöra om Singapore-avtalet måste godkännas av alla nationella parlament för att kunna träda i kraft.”

2017-03-03

Veckans Affärer skriver om EU:s reaktion på Trumps protektionism:

”BRYSSEL (Direkt) EU ska reagera snabbt och hårt om USA inför protektionistiska åtgärder, som en gränsskatt.

Men EU ska också inleda en dialog med Trump-administrationen för att försöka övertyga den om frihandelns fördelar.

Det enades EU:s handelsministrar om vid ett möte på fredagen, enligt Sveriges handelsminister Ann Linde.

”Vi ska reagera hårt och bestämt när USA inför åtgärder som inte är förenliga med det internationella regelverket i WTO”, sade hon till Nyhetsbyrån Direkt.

”En sådan gränsskatt skulle inte vara WTO-kompatibel”, fortsatte hon.

Debatt pågår just nu inom president Donald Trumps administration och inom USA:s kongress om en gränsskatt (Border Adjustment Tax) på 20 procent för importerade varor.

EU måste också engagera sig för att upplysa Trump-administrationen. Kontakter hittills har visat att många personer i den inte har förstått att EU sluter alla frihandelsavtal gemensamt, sade hon. USA kan inte sluta avtal med Tyskland eller Frankrike enskilt.

Många av Trumps folk verkar också se på handel på ett gammaldags sätt där en vara produceras i ett land och sedan exporteras – inte moderna värdekedjor, sade Ann Linde.

EU:s förhandlingar om frihandelsavtalet TTIP står för närvarande stilla. EU väntar på besked från USA vad man vill göra med handeln med EU, sade ordföranden för handelsministermötet, Maltas ekonomiminister Christian Cardona.

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström sade att vissa signaler från USA är oroande, men än finns få detaljer. Ministern för utrikeshandel (US Trade Representative) Robert Lighthizer har inte tillträtt ännu.”

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media