Frihandel i media vecka 11

2016-03-16

Svensk export går som tåget. Det har sannolikt mer med svenska företag än med handelspolitiken att göra, men däremot är handelspolitik ett tydligt hot. England är en av våra bästa exportmarknader, och om britterna lämnar EU kommer det av allt att döma bli en väsentlig försämring av handelsvillkoren mellan Sverige och England. Anna Stellinger, generaldirektör på Kommersekollegium intervjuas i SvD:

”– Risken är att Sverige förlorar oerhört mycket om det blir ett Brexit. Dels är Storbritannien det land som enskilt utmärker sig i  ökningen av svensk tjänsteexport, dels är det ett av de EU-länder som tillsammans med Sverige har stått upp för frihandel, säger Anna Stellinger.

Till det kommer den utveckling i  EU som följt i flyktingkrisens spår. Nya gränskontroller har införts mellan EU-länderna och oro finns för att Schengensamarbetet, som garanterar fri rörlighet, är på väg att bryta samman.

–När Schengen och den inre marknaden urholkas försvagas den fria rörligheten för personer, varor, tjänster och kapital. Här finns många frågetecken. Storbritannien har öppnat Pandoras ask genom att utlysa en folkomröstning, andra talar om ett ”optimalt Europa” med lägre ambitioner och mindre gemensam politik. Det finns en klar risk om länderna börjar sätta upp hinder som gör den gemensamma marknaden mindre, konstaterar Anna Stellinger.

Ytterligare orosmoln för frihandeln utgör de kommande valen i  Tyskland och Frankrike. I båda länderna växer stödet för partier som snarare talar sig varma för nationalism än frihandel.

– EU har utvecklats på ett sätt som gör att vi inte kan ta den fria marknaden för givet. Här måste Sverige hålla fanan högt, säger Anna Stellinger.”

 

Mer SvD. Maria Ludvigsson skriver på ledarplats om USA:s presidentval:

”Ohioguvernören förutom är det ingen vacker syn när republikaner ska välja sin kandidat. Som Rubio sade i sitt tal när det stod klart att han skulle dra sig tillbaka: ”Förbittringens politik kommer inte stanna vid ett skadat (fractured) parti. Den kommer att lämna en skadad nation efter sig.” Såväl Trumps som Cruzs drivkrafter och starkaste argument är de som talar till rädsla och förakt. Mot omvärlden, mot globaliseringen, mot migration och rörlighet, mot frihandel. Det är i Trumps fall inte bara retoriken som håller anti-intellektuell kvalitet, även analysen i den mån någon sådan finns. Det högaktuella TTIP, handelsavtalet mellan EU och USA, ligger pyrt till om Trump får säga sitt, och även de rent fysiska murarna mot omvärlden har med löften om en mur mot Mexico blivit Trumps signum.”

 

2016-03-13

Arbetsmarknadsnytt skriver om Kinas status som marknadsekonomi. En fråga av betydelse för svensk stålindustri:

”Naivt och korkat. Så beskriver Bo-Erik Pers, vd på stålindustrins branschorganisation Jernkontoret, ambitionen att erkänna Kina som en marknadsekonomi. När Kina gick med i WTO för femton år sedan fick landet status som icke marknadsekonomi, vilket innebar att kinesiskt pris inte erkänns som pris när EU beslutar om skyddstull. Ett erkännande skulle med andra ord leda till att möjligheten till skyddstullar försvinner.

Diskussionen är het inom EU och Sverige tillhör de länder som förespråkar ett erkännande.

– Stålindustrin i världen präglas av väldigt stor överkapacitet och den överkapaciteten ligger nästan uteslutande i Kina där man har förbyggt sig. Innan år 2000 hade vi en total stålkapacitet i världen på någonstans i storleksordningen 750 miljoner ton, säger Bo-Erik Pers.

Sedan dess har en fördubbling skett till 1,5 miljarder ton.

– Kina har lagt in en stor del statligt stöd för att bygga upp den strategiskt viktiga stålindustrin. Sedan har man inte bromsat i tid utan istället fortsatt att bygga ut, både centralt och lokalt i landet. Men för att Kina ska kunna öka sin export så dumpar de priserna till nivåer som ligger under produktionskostnader, även i Kina.

Han är inte ensam i sin oro. Stålindustrin i hela Europa vänder sig mot förslaget. Tillsammans med företrädare för IF Metall var Bo-Erik Pers nyligen i Bryssel och demonstrerade mot ett eventuellt erkännande.

– Ett erkännande skulle innebära att det inte går att skydda sig mot den här typen av prisdumpning. Det är inte heller EU:s roll att ensidigt göra ett erkännande, den frågan ligger hos WTO, säger han.”

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media