Frihandel i media vecka 11

2017-03-16

DN:s Johan Schuck sammanfattar vad som händer när Storbritannien lämnar EU. Handeln är en av de mest centrala frågorna: 

”Om frihandeln samtidigt ska bibehållas, så finns ingen färdig modell för detta – utan en sådan måste förhandlas fram.

Någon snabb lösning är inte i sikte. Man kan jämföra med frihandelsavtalet mellan EU och Kanada, där det krävdes sju år för att komma från start till mål.

Beträffande Storbritannien blir förhandlingarna ännu mer krävande än med Kanada, eftersom så stora värden står på spel.

För Storbritannien sker ungefär hälften av utrikeshandeln med EU-länder – och många av dessa har också en stor andel av sin handel med britterna.

Båda sidor har också stora utlandsinvesteringar på ömse håll, liksom tillverkningsprocesser där företag skickar produkter fram och tillbaka över Engelska kanalen.

Sådant kan inte rivas upp utan ett högt ekonomiskt pris. Både Storbritannien och EU har starkt intresse av att utbytet ska fortsätta. Men frågan är hur det ska gå till, först i ett avtalslöst tillstånd och sedan med något slags uppgörelse.

Självklart berör detta Sverige, som har Storbritannien som en viktig handelspartner. Som Kommerskollegium förklarar i en färsk rapport till regeringen, kommer kostnaderna och krånglet att öka.

Oavsett hur samarbetet utformas, blir det försämringar jämfört med nuläget.

I fall det inte blir någon övergångslösning kommer reglerna från världshandelsorganisationen WTO att gälla i handeln mellan EU och Storbritannien. Det blir en återgång till tullar och byråkratiska procedurer som försvårar utbytet.”

2017-03-15

Ann Linde intervjuas i Europaportalen. Det finns ännu hopp för TTIP: 

”Som en av del i regeringens jobbprogram betonade ministern för Europaportalen behovet av fria dataflöden mellan sakernas internet som ett viktigt del av företagens produktionsutveckling. Något som Sverige enligt henne har drivit tillsammans med 16 andra EU-länder i konflikt med Tysklands och Frankrikes vilja. EU-kommissionen har enligt regeringen i sitt förslag valt att gå på den fransk-tyska linje om att begränsa flödena men ännu är frågan inte avgjord.

TTIP inte dött
Att fortsätta förhandlingarna om frihandel med olika länder är en annan del av årets prioriteringar. Hon noterade med viss hoppfullhet att den nya amerikanska Trump-administrationen ännu inte sagt sig vilja stoppa det framtida frihandelsavtalet, TTIP, mellan EU och USA, inte ens i går när landets nya handelsministern utfrågades i kongressen.”

2017-03-10

Nyhetssajten Omni skriver att EU och ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) skall börja tala frihandel igen:

”EU och den sydostasiatiska samarbetsorganisationen Asean är överens om att försöka blåsa nytt liv i förhandlingarna om ett frihandelsavtal. Men ännu finns ingen plan för när de nya samtalen ska inledas, skriver Reuters.
– Vi tror att det är viktigt att förbinda två växande marknader och ta bort så många handelshinder som möjligt, säger EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström enligt nyhetsbyrån.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media