Frihandel i media vecka 12

2016-03-24

Nils-Eric Sandberg var en gång förkämpe för riktig liberalism på Dagens Nyheters ledarsida. Numera pensionerad men fortfarande aktiv skribent. Här med en krönika om handel och USA:s presidentval i Kristianstadsbladet:

”USA har en tradition av protektionism – märkligt med tanke på att USA har relativt liten utrikeshandel, cirka 15 procent av BNP. Sverige har det tredubbla. Det ger oss stora fördelar: vi kan via exportintäkterna köpa mycket av vad vi behöver utifrån och slipper tillverka allt själva. Det innebär att vi även som liten nation via importen kan utnyttja de långa seriernas ekonomi.

Paul Krugman har fått ekonomipriset. Med tanke på det borde han ha läst på bättre. Han påstår att depressionen ledde till den amerikanska protektionismen på 1930-talet. Fel, sambandet var det omvända. Wall Street-kraschen knäckte bankerna i USA. 5 400 gick omkull. Rader av företag gick i konkurs. Senatorerna Hawley och Smoot drev igenom en lag som höjde tullarna på import till 69 procent. Detta knäckte de europeiska exportmarknaderna. Så 1931-33 minskade världshandeln, mätt i dollar, med två tredjedelar. Det vållade depressionen. Milton Friedman och Anna Schwartz har utrett detta i ett stort arbete som gav Friedman ekonomipriset. Anna Schwartz hade gjort halva jobbet, men blev utan.

De svenska ekonomerna Eli Heckscher och Bertil Ohlin beskrev frihandelns fördelar i en berömd teori. Jag tror att Donald Trump slarvat med sin läsning av Heckscher och Ohlin.

Någon gång har jag kommit till Bordershop och sett unga män lastade med hundratals burkar öl. Ingen av dem tycks ett ögonblick tänka på Heckscher-Ohlins utrikeshandelsteori. Det gör mig så bedrövad.”

2016-0-23

Stefan S Widqvist skriver på debattplats i Värmlands folkblad om EU:s utveckling. De vanliga konspirationsteorierna om EU och  TTIP luftas:

”Tendensen att EU tillsammans med USA försvarar det västerländska ekonomiska och kulturella världsherraväldet med olika former av handelsavtal och gränsövervakning gör sig allt starkare, tyvärr med stöd av de svenska traditionella partierna. Utöver TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) har man också förhandlat om ytterligare ett avtal TISA (Trade in Services Agreement). De båda kallas handelsavtal, men det som händer om dessa avtal fastställs är att möjligheten att utöva parlamentarisk kontroll över storbolagen försvinner. EU:s demokratiska potential förminskas.”

2016-03-22

Göteborgspostens Adam Cwejman intervjuar handelskommissionär Cecilia Malmström:

”En farhåga som många har inför TTIP-avtalet med USA är att bolag skulle kunna stämma stater, men är det verkligen något nytt?
– Det är egentligen märkligt. Systemet har funnits sedan 1950-talet. Globalt finns i dag över 4000 sådana avtal, Sverige har omkring 100. Det är ett sätt att skydda investeringar, som råkar vara utländska, från diskriminering och expropriering. Det finns en del exempel i världen när företag missbrukat detta.
Men på det stora hela så har det fungerat bra. Och det som ska åtgärdas är att utländska investeringar i USA inte omfattas av lagskydd, vilket de gör i Europa.
I det amerikanska primärvalet har Donald Trump drivit en ganska hård protektionistisk linje i handelsfrågor, hur påverkar det frihandelsavtalet med USA?
– Vi fortsätter med förhandlingarna. Även i Europa finns ett allt starkare motstånd mot frihandel, i synnerhet mot just TTIP. Det konstiga är att jag inte får några frågor gällande handelsavtal med andra länder, exempelvis Kina eller Vietnam.
Varför?
– Man är rädd för amerikanska storbolag. Kan också vara en rest från finanskrisen som tillskrivs giriga amerikanska försäkringsbolag, och så finns också antiamerikanismen. Det starkaste motståndet finns i Tyskland, vilket är märkligt – få länder i Europa är så ekonomiskt integrerade som det exportberoende Tyskland. Om något land vinner på avtalet så är det just Tyskland.
Men ser man på opinionsmätningar är det en förkrossande majoritet som är för avtalet i Europa, trots motståndet. I Österrike är däremot en majoritet emot.”

 

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media