Frihandel i media vecka 13

2017-03-30

Hans Stigsson på Norrköpings Tidningar skriver om Brexit:

”I går lämnade Storbritannien formellt in landets ansökan om utträde ur EU, det som populärt kallas Brexit. Då började nedräkningen. Utträdet måste genomföras inom två år. Är man inte överens om formerna, utträder Storbritannien i vilket fall som helst. Ett utträde utan avtal skulle i princip innebära att relationen mellan EU och Storbritannien skulle bygga på frihandelsorganisationen WTO:s minimiregler. Höga tullar och minskat handelsutbyte väntar, liksom oklar uppehållsrätt för EU-medborgare i Storbritannien och vice versa.

(—)

May har redan åkt på ett allvarligt nederlag. Hon försökte inleda parallella förhandlingar om ett framtida frihandelsavtal mellan å ena sidan Storbritannien och å andra sidan EU, men misslyckades kapitalt. Inga förhandlingar om något annan innan utträdesvillkoren har avslutats. Och i Bryssel råder en annan dagordning än i London. ”

Investor uppfattar att minskad frihandel är största hotet enligt Affärsvärlden:

”Det största hotet mot Investors välgång är om frihandeln skulle minska. Det bedömer investmentbolagets vd i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt vid torsdagens kapitalmarknadsdag, efter att för sju år sedan pekat ut Kina och landets mobilsystemsbolag som ett hot, och blivit i högsta grad sannspådd.

”Jag skulle säga att den största risken är geopolitisk, specifikt minskad frihandel och om länder blir protektionistiska. Det vore väldigt olyckligt för många av våra företag”, säger han, utan att vilja peka ut något innehav som skulle drabbas mer än andra om så skulle bli fallet.”

 

2017-03-29

Handelsminister Ann Linde — som alltid optimistisk — intervjuas av DN om Brexit:

”Under hösten och vintern har Ann Linde, likt flera av hennes EU-kolleger, uppfattat talen och kraven från London som orealistiska – milt uttryckt. Det gällde i synnerhet länge tron i London att Storbritannien kunde vara kvar i EU:s inre marknad och ändå begränsa invandringen från EU.

Det ändrades i januari när May förklarade att landet inte kan vara kvar i den inre marknaden. Det blev än tydligare i Theresa Mays brev där hon förklarade att hon fullt ut respekterade de övriga 27 EU-medlemmarnas ståndpunkt att ”de fyra friheterna” (fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor) var ”odelbara” från den inre marknaden.

Men May förklarade också i sitt tal i parlamentet att det skulle bli ”konsekvenser” av att Storbritannien lämnar EU och att landet skulle förlora sitt inflytande när det gäller regler som påverkar ekonomin i Europa.

Läs mer: Säkerhet och handel viktigaste frågorna

Det här är något som Ann Linde välkomnar.

– Jag tror hon har lyssnat noga till vad vi har sagt, säger hon och syftar på övriga EU.

– Och britterna har märkt vår enighet, att vi har hållit ihop, tillägger hon.

I januari sade May också att ”inget avtal är bättre än ett dåligt avtal”. Det är något som Ann Linde noterar inte finns med i brevet till Europeiska rådets ordförande Donald Tusk. Tvärtom: hon varnar för följderna av att förhandlingarna slutar utan avtal. Då skulle Storbritannien handla med andra länder, däribland EU, i enlighet med världshandelsorganisationen WTO:s minimiregler.

– Jag tror också att de (brittiska ministrar) har satt sig in i vad WTO skulle betyda. Det är inte fördelaktigt för Storbritannien, säger Linde.

Däremot upprepar May den kända brittiska ståndpunkten att det går att förhandla ett skilsmässoavtal och ett frihandelsavtal med EU samtidigt. Det har EU hittills sagt nej till; först skilsmässan, därefter frihandel.

Ann Linde håller fast vid den uppfattningen.

– Det är svårt att ingå ett avtal med någon som fortfarande är EU-medlem innan vi vet vad villkoren för utträdet är. Det logiska är ju att göra klart skilsmässan först, säger hon.

En antydan till en kompromiss ger dock Linde.

– Man måste i varje fall komma ganska långt i skilsmässan innan vi kan börja förhandla om ett frihandelsavtal, säger hon.

Det handlar i så fall om att komma överens om notan. Storbritannien har en lång rad ekonomiska åtaganden som sträcker sig till efter Brexit om två år. Theresa May säger också i brevet att landet söker en ”rättvis överenskommelse om Storbritanniens rättigheter och skyldigheter”.

EU-kommissionen har sagt att det handlar om en skuld på 60 miljarder euro (570 miljarder kronor). Det lär inte britterna gå med på och det här tror Linde kommer att bli den första svåra stötestenen som måste lösas.

Men på det hela tagit är Ann Linde mer optimistisk.

– Jag är något mer optimistisk. Det verkar som om britterna har tagit till sig lite realism.

Så du tror det blir ett avtal?

– Ja, det tror jag, men det inte lika bra som om man är medlem, säger hon.

Samtidigt varnar hon för att det är en ”mycket lång resa” som väntar för både EU och Storbritannien, innan ett avtal är i hamn och Storbritannien lämnar EU.”

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media