Frihandel i media vecka 19

2016-05-11

Expressen skriver om statsminister Stefan Löfvéns besök hos USA:s president Barack Obama: 

”Efter toppmötet offentliggör presidentparet och de nordiska ledarna ett gemensamt uttalande – en närmare 14 sidor lång deklaration – om samarbeten på de olika områdena som diskuterats.

Enligt uppgifter till Expressen berörs bland annat USA:s engagemang rörande säkerhetspolitiken i Europa, det globala ansvarstagandet i flyktingkrisen, vikten av att den så kallade Parisöverenskommelsen nu uppfylls och förhoppningar om att det stora frihandelsavtalet TTIP, mellan USA och EU, kommer på plats under 2016.

Därefter väntar en officiell lunch på State Department med tal av bland andra utrikesminister John Kerry.”

 

2016-05-10

Sveriges Radio har träffat USA:s chefsförhandlare för TTIP-avtalet Michael Froman:

”Det gnisslar i förhandlingarna om det jättelika frihandelsavtalet mellan USA och EU. Men den amerikanske chefsförhandlaren Michael Froman säger att han är optimistisk om en lösning.

– Det finns möjlighet att nå en överenskommelse om TTIP i år, hävdar han, men då krävs att politikerna i Europa visar mer politisk vilja.

– Det är dags att vi når resultat. Vi har definitivt visat politisk vilja från amerikanskt håll. Vi hoppas att även EU-kommissionen visar tillräcklig politisk vilja för att få igenom avtalet i år, säger Michael Froman till vår utsända i Washington Ginna Lindberg.

Frankrikes president Francois Hollande hör till de europeiska ledare som öppet kritiserat frihandelsavtalet. Den franske handelsministern har nyligen anklagat USA för att sakna kompromissvilja.

I förra veckan kom också kritik från miljöorganisationen Greenpeace, som menar att TTIP-avtalet riskerar att leda till sänkta miljökrav i EU. De uppgifterna tillbakavisas av förhandlarna.

Opinionen mot frihandelsavtalet växer på båda sidor Atlanten. Samtidigt anser många bedömare i USA att tiden för förhandlingarna är på väg att rinna ut, eftersom president Obama bara har åtta månader kvar av sin mandatperiod.

Michael Froman vill inte spekulera i vad som händer med TTIP-förhandlingarna om de drar ut på tiden efter presidentskiftet i USA i januari 2017.

– Vi är helt fokuserade på att få ett färdigt frihandelsavtal före årets slut, säger Obamas handelsansvarige Michael Froman.”

 

2016-05-09

Sveriges Radio har även träffa EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström:

”– Det är ett kristallklart mandat från medlemsländerna att vi inte ska sänka någon miljölag eller standard som redan gäller i Europa och det står ju också i de dokument som kommit ut. EU håller fortet, vi ger oss inte på de punkterna, säger Cecilia Malmström.

Det var förra veckan som miljöorganisationen Greenpeace läckte 250 sidor ur det så kallade TTIP-avtalet som nu förhandlas med USA. De visar bland annat att USA kräver att EU överger den så kallade försiktighetsprincipen på miljöområdet. Men det kommer aldrig att ske, garanterar Cecilia Malmström:

– Det kommer vi att stå fast vid. Vi vet var våra röda linjer och våra gränser går, vi förhandlar inte om de frågorna, säger Cecilia Malmström.

Förra veckan gick också Frankrikes president François Hollande ut med hård kritik mot TTIP och sa han inte kommer att acceptera avtalet som det ser ut idag. Bara några timmar tidigare hade Frankrikes handelsminister anklagat USA för att inte vilja kompromissa.

– Jag konstaterar att det är inledningen på en valrörelse i Frankrike och då är det alltid populärt att slå på handelsfrågor, men den franska regeringen har inte på något sätt bett oss att avbryta förhandlingarna. Den här kritiken har inte framförts till oss på något sätt.

Opinionen har ju sucessivt blivit alltmer negativ till TTIP. Oroar det dig?

– Ja, jag tycker det är bekymmersamt och det som bekymrar mig ännu mer är att vi ju förhandlar detta på mandat av 28 medlemsländer, och de har upprepade gånger på europeiska toppmöten sagt att TTIP är viktigt enhälligt, och då måste de ju ha ett ansvar att försvara det på hemmaplan, och här tycker jag inte att de gör tillräckligt, säger Cecilia Malmström. ”

 

2016-05-07

Nerikes Allehanda skriver på ledarplats om att TTIP-motståndarna ofta är Putins kompisar:

””Förhandlingarna måste avbrytas så att EU:s medborgare får möjlighet att ta del av förslagen och göra sina röster hörda i en demokratisk process”, skriver Greenpeace på sin hemsida. Men snälla nån! Den demokratiska processen pågår ju! Dessutom förtjänar det att påpekas att just Greenpeace är en organisation där saker beslutas i slutna rum. TTIP-förhandl ingarna är sannolikt de mest öppna frihandelsförhandlingarna som ägt rum någonsin. Om förhandlingarna avbryts blir det ingen demokratisk process. Då kommer vare sig EU-parlamentet eller de nationella parlamenten att ha något att ta ställning till. Då blir det en grupp ministrar som i ett slutet rum bestämmer att avbryta förhandlingarna. Allmänheten kommer inte att få reda på vad avtalet skulle ha inneburit.

Det är ingen lätt förhandling. EU kräver till exempel att europeiska företag ska få konkurrera när det gäller offentlig upphandling i ett USA där många delstater vägleds av parollen ”buy american”.

Men det finns också en mycket större fråga som står på spel. Om Europa och USA kommer överens om standarder och normer för att underlätta handel, kommer de att sätta en global standard. Bland motståndarna till TTIP finns mycket riktigt Putins kompisar i Europa, som Nigel Farage i Storbritannien och Marine Le Pen i Frankrike. Här finns också partier på vänsterkanten som avskyr allt som har med USA att göra. För vanliga medborgare innebär TTIP bättre tillväxt, fler jobb. Dessutom får demokratier ett ökat inflytande i världen.”

 

2016-05-06

Borås Tidning skriver på ledarplats om att handel och marknadsekonomi ger större välstånd för alla:

”Rätt ska vara rätt – det är kapitalismen vi talar om när vi talar om globaliseringen, och det är kapitalismen som skapat förutsättningarna för att världsfattigdomen minskat och fortsätter minska. Det råder dock stor samstämmighet om att denna ekonomiska naturlag behöver tyglas. Skattesystem, domstolar, lagar, regler och avtal – för att inte tala om frihandelsavtal som TTIP och liknande – bidrar till att skapa spelregler för att fria samhällen ska fortsätta blomstra.

Men kapitalismens seger till trots, finns det alternativ som kan göra jobbet bättre?

Nej. Alternativen förskräcker och förslavar.

Likt vattenmelonen tenderar globaliseringsmotståndaren att vara grön på ytan men röd i sitt inre. Marxismen är färgstark och högljudd men kan inte mäta sig med kapitalismen i en debatt om vad som skapar välstånd och minskar fattigdom. Om detta talar historien tydligt.

Världsekonomin är inget nollsummespel där fattiga är fattiga för att rika är rika. Att ”omfördelning” är standardsvaret på frågan om hur ”ojämlikheten” ska minska, det låter bra men kan inte dölja att en i grunden ofruktsam tillväxt- och frihetsfientlig ideologi bara leder till att det blir mindre att omfördela.

Vad vinner världens fattiga på det?”

 

DN:s Johan Schück menar att globaliseringen hotas av bakslag:

”Carl B Hamilton, nationalekonom och tidigare politiker, tar upp dessa frågor i senaste numret av tidskriften Ekonomisk Debatt. Han pekar på att den svaga utvecklingen av världshandeln gör det svårare att höja välståndet i både fattiga och rika länder.

Samtidigt betonar han att handeln i allt högre grad går genom globala värdekedjor där export och import hänger nära ihop. För svensk del innebär det att cirka 30 procent av exporten består av förädlingsvärde som har importerats.

Global handel är fortfarande avgörande viktig, men till allt större del sker den inom ramen för internationella företag. Begreppet ”Made in Sweden” har förlorat sin tidigare innebörd och samma gäller för andra länder.

Daniel Lind, samhällspolitisk chef vid Jusek, föreslår i samma nummer av Ekonomisk Debatt att svenska regeringen ska slopa sitt mål att öka exporten.

Enligt honom behövs i stället ett konkurrenskraftsmål som han vill formulera så här: ”Med stöd av en ökad frihandel ska svensk ekonomis andel av de löner och vinster som under ett år krävs för att producera världens industriprodukter öka.”

Mot en sådan målformulering kan invändas att den särskilt lyfter fram industriprodukter, när även tjänsteexport skapar stora värden.

Men betoningen av frihandel som välståndsskapare är ändå viktigast. Här är något på väg att gå förlorat, också i Sverige där regeringen ensidigt framhåller exporten.

Handel skapar välstånd genom utbyte i båda riktningar. Importen är lika viktig som exporten.

Sverige har redan ett stort exportöverskott. För vår egen och världsekonomins skull borde vi också importera mer.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel