Frihandel i media vecka 21

2016-05-26

SvD skriver om G7-mötet där USA:s president Barack Obama talade om behovet av ökad tillväxt och högre löner:

”STOCKHOLM (Direkt) G7-länderna ser ett gemensamt behov av att öka tillväxten och få upp lönerna. De är också överens om vikten att inte tillåta konkurrensdevalveringar.

Det sade USA:s president Barack Obama på torsdagen, efter G7-mötets första dag som fokuserade på handel, enligt Reuters.

Han sade att de diskuterat behoven för länderna att vara flexibla och följa sina egna strategier för att stötta tillväxten. Det finns ett behov av att bibehålla återhämtningen i USA, samtidigt som det finns tecken på framsteg i Europa.

De var även överens om behovet att slutföra frihandelsavtalet mellan EU och USA, TTIP, före årsskiftet.”

 

Tidningen Arbetet intervjuar Karl-Petter Thorwaldsson som är supernöjd med den nya regeringen:

– Stefan har gjort det bra. Jag är grymt positiv, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, som inte oroas av att statsministern betonade behovet av fler enkla jobb när han presenterade sin nya regering.

– Jag är glad över att vi nu får en minister som har EU och frihandel som fokus, säger Karl-Petter Thorwaldsson. Ann Linde är oerhört påläst och kunnig­. En frihandelsvän, precis som LO är.

En särskild minister för handelsfrågorna behövs, enligt LO-ordföranden, som pekar på förhandlingarna om ett nytt handelsavtal mellan EU och USA, TTIP, som en stor och viktig fråga för Ann Linde.

– Det andra som gläder mig är att Ibrahim Baylan, som behåller energifrågorna, även blir samordningsminister. Han har visat att han är öppen för samarbete, och det behövs i det här parlamentariska läget.

Stefan Löfven sa flera gånger under onsdagens presskonferens att Sverige ”behöver fler enkla jobb”. När handelsfrågorna förs över till Ann Linde får näringsminister Mikael Damberg ett speciellt uppdrag att ta fram fler enkla jobb i dialog med näringslivet, förklarade Stefan Löfven.

 

2016-05-25

DI skriver på ledarplats om Löfvens nya regering och särskilt EU- och handelsministern Ann Linde: 

”EU står inför en hotande stjärnsmäll i och med folkomröstningen i Storbritannien. Om britterna röstar för att lämna EU innebär det en utrikespolitisk kris för Sverige och för det svenska EU-medlemskapet. Eftersom Storbritannien i kraft av sin storlek och särskilda roll är ett viktigt land har medlemsländerna utanför eurozonen kunnat fungera som fullvärdiga medlemmar av EU. Det är inte alls säkert att det gäller i ett EU utan britterna.

Varken stats- eller utrikesministern är särskilt engagerade i EU och genom att tillsätta en mycket erfaren EU-minister har Sverige större möjligheter att säkra sina intressen. Ann Linde är en utrikespolitisk doldis som har lång och gedigen erfarenhet och rätt instinkter. Hon uttalade till exempel omedelbart stöd för att fullfölja förhandlingarna om frihandelsavtalet TTIP med USA.”

 

2016-05-16

Cecilila Malmström svarar Greenpeace/Naturskyddsföreningen på DN-debatt:

”Att hitta avgränsade områden där EU och USA exempelvis kan godkänna varandras kontroller skulle alla vinna på. Det skulle också göra att vi kan upprätthålla ett globalt regelverk som alla som vill handla med oss skulle få förhålla sig till, vid sidan av det faktum att avtalet skulle skapa jobb och tillväxt samt ökad valfrihet för konsumenter. Exporten till länder utanför EU sysselsätter idag omkring 30 miljoner personer i Europa. 120 000 svenska jobb beror på exporten till USA. Om vi kan städa upp bland onödiga hinder innebär det att företagen kan handla mer och anställa fler. Efter att EU slöt avtal med Sydkorea för fem år sedan har vår export dit ökat med mer än 50 procent.

Självklart måste vi vara mycket försiktiga med hur vi sluter ett sådant avtal. Risker och farhågor måste tas på största allvar. Men debatten måste föras med fakta.

Det finns något självdestruktivt i den ständigt återkommande föreställningen att Europa skulle vara den svagare parten. Handelsförhandlingarna om TTIP är första gången i både EU:s och USA:s historia som vi – världens två största handelsaktörer – möter en jämbördig motpart. Vi lär stånga oss blodiga innan processen är över, och på många områden kommer vi helt enkelt inte att enas. Vad EU absolut inte kommer att göra är att lägga sig platt.

Från EU:s håll lägger vi ut våra förslag till avtalstext till allmän beskådan på nätet. Det gör att ”TTIPleaks”-rapporteringen häromveckan blev lite av en storm i ett vattenglas. Invändningarna från Greenpeace och Naturskyddsföreningen är också sådant som vi från EU-kommissionens sida bemött och vederlagt gång efter annan.

För det första: Försiktighetsprincipen – att ta det säkra före det osäkra när till exempel nya kemikalier ska säkerhetsbedömas – är inte hotad. I EU:s senaste förslag till avtalstext står det uttalat att de grundläggande principerna för riskbedömning i vårt regelsystem – med andra ord försiktighetsprincipen – fortsatt ska gälla.

Artikelförfattarna nämner också fossil energi. Om TTIP skulle komma att innefatta energiexport, skulle det ske mot bakgrund av att vi i EU har som mål att kraftigt minska vårt beroende av fossilbränslen. Under tiden finns det en poäng i att till exempel minska EU-ländernas stora behov av rysk gas. Där måste vi kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt.

Inte heller kommer något sorts kontrollorgan inrättas för att likställa europeisk lagstiftning med amerikansk. Ambitionen är enbart att hitta sätt att utbyta bra lösningar i lagstiftning, till exempel när det gäller innovationer som nanoteknologi. Vi bör undvika att upprätta nya handelshinder om det inte behövs. Tillsammans kan vi sätta höga och säkra globala standarder för framtiden.

Vi vill också täppa till möjligheten att missbruka tvistelösningsklausuler. Sedan 50-talet har sådana avtal upprättats världen över, för att lösa konflikter mellan stater och företag. Många av dessa avtal behöver reformeras, och TTIP är en utmärkt möjlighet att göra det. Därför har vi föreslagit ett nytt, domstolsliknande system med klara avgränsningar för vilka fall som får tas upp.

I förhandlingsmandatet till TTIP står tydligt att vi aldrig får tumma på EU:s skyddsnivåer och miljöstandarder. EU-kommissionen kan helt enkelt inte komma tillbaka till 28 länders regeringar och Europaparlamentet med ett avtal som inte uppfyller de kraven. Däremot har vi möjlighet att skapa ett bra avtal som undanröjer onödiga handelshinder och skapar nya möjligheter för jobb, tillväxt och investeringar med vår redan i dag viktigaste handelspartner.”

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media