Frihandel i media vecka 21

  • Debattartikel i Folkbladet framhåller att TTIP är viktig för företagen i Norrland. (0520)
  • Samma artikel i Gefle Dagblad. (0520)
  • Gefle Dagblad skriver också om TTIP-protester.(0520)
  • DN skriver om att Merkel hotas av regeringskris. Vanlig tysk på gatan framhåller TTIP som ett skäl till misstro. (0519)
  • Tidningen Inköp 24 puffar för kurs om TTIP hos Kommerskollegium (0518)
  • Jordens vänner protesterar vidare mot TTIP med sin uppblåsbara häst, enligt Skövde Nyheter. (0516)
  • Norrköpings Tidningar skriver om att Obama är en ”Lam anka” vilket ger problem för TPP och TTIP. (0516)

Taggar:
Kategorier: Frihandel i media