Frihandel i media vecka 22

Miljöpartiet, ståltullar och Byggnads kongress (där TTIP fortfarande är en fråga) i veckans pressklipp:

2018-06-31

I tidningen ETC beskriver miljöpartisterna i Europaraparlamentet sin idé om EU:s framtida handelspolitik:

”Den gröna rörelsen i Europa har förslag på lösningar.

1. Koldioxidtullar. För att bidra till ett rättvist resursutnyttjande i världen och motverka problem med att det är billigare att släppa ut koldioxid i vissa länder bör EU överväga införandet av koldioxidtullar. Det ska inte löna sig att flytta utsläppen till länder med svagare klimatlagstiftning. Vi vill gå vidare med en utredning kring hur den praktiska utformningen av ett sådant system ska se ut.

2. Bindande miljökrav. EU:s nya handelsavtal innehåller kapitel om miljömässig och social hållbarhet, men till skillnad från andra avsnitt finns det inga sanktioner att tillgå om någon av parterna bryter mot dessa delar av avtalet. Miljö- och klimatkrav samt fackliga rättigheter behöver vara en bindande del av EU:s handelspolitik. EU behöver även stödja FN-processen med att ta fram ett avtal för mänskliga rättigheter, som skulle tvinga stor­företag att ta ansvar för de lagbrott och brott mot mänskliga rättigheter som begås av deras underleverantörer. Ett sådant avtal kommer att ta år att förhandla fram och det blir inte lättare med Donald Trump i Vita huset. Därför anser vi att Sverige ska gå före och införa ett sådant företagsansvar på nationell nivå, vilket exempelvis Frankrike redan gjort.

3. Använd EU:s inflytande. EU:s förordning om illegalt fiske (IUU) är i dag det enda rättsliga verktyget som kan stoppa handel med fisk till EU och därmed pressa länder till att förbättra miljö- och sociala standarder. Fiske är ett utmärkt exempel på när EU kan visa ledarskap vad gäller miljö och social hållbarhet. EU är världens största inre marknad för fiskeriprodukter och är dessutom nettoimportör av fisk och fiskprodukter – vilket ger makt. Ett hot om exportstopp till EU-marknaden fungerar som ett effektivt handelsvapen. Ett exempel är Thailand med sin fiskesektor som bygger på både slavarbete och miljömässig degradering av ekosystemen. Efter att EU-kommissionen gett Thailand en skarp varning så har landet höjt sina standarder radikalt.

4. Förändring av det globala patentsystemet. Vi vill underlätta överföring av klimatvänlig teknik för att skapa mer handlingsutrymme för företag i det globala Syd. Detta kan uppnås genom att låta WTO ta fram en deklaration om intellektuella rättigheter och klimatet. Genom att använda undantagen i det så kallade TRIPS-avtalet om immateriella rättigheter vill vi även möjliggöra för de länder som vill och behöver använda patent för att minska sin klimatpåverkan att göra så i utbyte mot en rimlig ersättning. Ett sådant system är inspirerat av undantaget för aidsmediciner.”

I övrigt domineras media av USA:s stål- och aluminiumtullar och EU:s reaktion på dessa. TT:s material används, här i DI:

””USA:s president Donald Trump har beslutat att införa tullar på stål och aluminium från EU, enligt källor till The Wall Street Journal.

EU kommer att svara, är beskedet från Frankrikes finansminister Bruno Le Maire och hans tyske kollega Peter Altmaier.

(—)
EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström har tidigare i veckan uttryckt sig pessimistiskt om förutsättningarna att göra upp i handelsfrågorna med USA:s regering.

”Realistiskt sett, om USA bestämmer sig för att avstå från tullarna så väntar jag mig att de kommer att vilja lägga någon form av tak på EU:s export”, sade Malmström inför ledamöterna i EU-parlamentet i Strasbourg i tisdags.

EU har utlovat motåtgärder, i linje med WTO-reglerna, om Trump tar bort undantaget från ståltullarna. Det handlar om tullar på amerikanska varor för 2,8 miljarder euro, bland annat Harley Davidson-motorcyklar, bourbon, jeans och jordnötssmör.

”Vi är redo att vidta åtgärder enigt och tydligt oavsett vilket beslut presidenten (Donald Trump) fattar”, sade Tysklands handelsminister Peter Altmaier på en presskonferens i Paris i onsdags kväll.”

2018-05-30

Arbetet skriver om handelsfrågor på Byggnads kongress:

”På det svenska fackförbundets kongress, som inleds torsdagen den 31 maj, så har flera av Byggnads avdelningar lyft internationella frågor.

Avdelningen Stockholm-Gotland vill att fackförbundet ska satsa mer på att anordna seminarier i samband med att utländska gäster besöker svenska fackförbund.

I sin motion skriver avdelningen att facket ”ska verka för att stärka den internationella fackföreningsrörelsen genom att skapa fler tillfällen för möten med fackliga kämpar från andra länder”.

Motionen får bifall från förbundets styrelse.

Avdelningen är också orolig för att frihandelsavtal som TTIP – avtalet som förhandlades mellan EU och USA – leder till en orättvis handel som missgynnar fattiga länder.

I motionen skriver den att frihandelsavtal kan äventyra demokratin i och med att tvistelösniningmekanismer gör det möjligt för företag att stämma stater som ändrar marknadsförhållandena. Avdelningen vill inte heller att Sverige inte ska gå med TTIP.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel