Frihandel i media vecka 22

2015-05-28

TTIP går Malmströms väg för tillfället enligt DN:

”Torsdagens beslut visar att Cecilia Malmström hittills har lyckats få brett stöd i parlamentet. Men slutlig omröstning om resolutionen sker i EU-parlamentets plenum före sommaren. Och förhandlingarna med USA börjar inte på allvar förrän i höst.”

EU närmar sig riktlinjer för TTIP skriver SvT:

”Trots hoppfulla politiker i Bryssel och ett utskott som nu tagit fram riktlinjer åt EU-kommissionen återstår alltså många delar där man behöver kompromissa och komma överens. På en rad punkter delas de politiska grupperna i EU i olika uppfattningar om vad som bör stå med, och vad som absolut inte bör stå med, i TTIP-avtalet.”

TTIP öppnar nya möjligheter för Sverige skriver näringsminister Mikael Damberg (S) tillsammans med Företagarnas vd Günther Mårder på debattplats i SvD:

”De nya jobben skapas i företagen, genom bästa möjliga förutsättningar för att konkurrera inte bara på hemmaplan utan på en hårt konkurrensutsatt världsmarknad. Det kommande TTIP-avtalet kommer betyda mycket, inte minst för Sveriges många små och medelstora företag. Sverige har därför en viktig roll i att bevaka även de mindre företagens intressen i förhandlingarna.”

Radikalerna hotar frihandeln skriver Timbrochefen Karin Svanborg-Sjövall i GP:

”Inför Socialdemokraternas kongress som börjar på fredag pågår en ursinnig lobbying för att förmå arbetarrörelsen att vända sin klassiskt frihandelsvänliga linje ryggen och rösta nej till TTIP – ofta med hänvisning till att det transatlantiska handelsavtalet utmanar demokratin. I praktiken syftar kampanjen till raka motsatsen: att driva den svenska vänstern in i en fåra som utmanar grundläggande idéer om maktdelning och rättsstat.”

2015-05-26

ISDS hindrar inte svensk lagstiftning skriver Kommerskollegium:

”Det man vill ta reda på är huruvida två artiklar – ”rättvis och skälig behandling” och ”expropriationsartikeln” – erbjuder skydd för investerare som går utöver svensk rätt, De två artiklarna är de som historiskt varit vanligt förekommande i investeringstvister.

Kommerskollegium kommer fram till att den första artikeln, rättvis och skälig behandling inte innehåller något som inte redan finns i svensk rätt eller Europakonventionen. Att den därmed inte begränsar riksdagens möjligheter att lagstifta.”

2015-05-24

En rad företagare skriver att TTIP kommer att öka deras möjligheter att exportera i Länstidningen Östersund:

”Sammanfattningsvis skulle frihandelsavtalet TTIP av allt att döma ge stora fördelar till svenska företag. Framför allt för små och medelstora företag – särskilt de som är på väg ut på exportmarknaden. Handel ger välstånd. Det har vi vetat i hundratals år. Och få länder har mer att vinna på ett handelsavtal mellan EU och USA än den lilla, men starka, exportnationen Sverige.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media