Frihandel i media vecka 24

2016-06-16

Mark Mardell skriver för BBC om protektionismens återkomst:

”Donald Trump has said he would put a swingeing 45% tax on goods from China and 35% on many from Mexico.
Many economists mock this as crazy stuff, but it is a sentiment that goes down well with many Americans.

I remember well talking to a wide variety of people at ”the biggest little flea market in the world” in Kentucky, including a man sadly selling Western-style cowboy belts made in China.Just about everyone I spoke to complained about ”the jobs going to Mexico and China”.

Trump is not alone, and this is a sentiment not only of the right. Bernie Sanders has made it very clear he is opposed to NAFTA, the free trade bloc with Mexico and Canada, and the planned Asia Pacific agreement.

He has been saying it for a while. This is him in 2011: ”Let’s be clear: one of the major reasons that the middle class in America is disappearing, poverty is increasing and the gap between the rich and everyone else is growing wider and wider, is due to our disastrous unfettered free trade policy.”

The fringe has come to the fore. That changes the mood of the mainstream too.

The person still most likely to end up in the White House, Hillary Clinton, was once a fierce defender of the Asia deal.

She now says: ”I do absorb new information. I do look at what’s happening in the world. Take the trade deal. I did say, when I was secretary of state three years ago, that I hoped it would be the gold standard.
”It was just finally negotiated last week, and in looking at it, it didn’t meet my standards…. I want to make sure that I can look into the eyes of any middle-class American and say: ’this will help raise your wages’. And I concluded I could not.”

 

2016-06-13

LO:s tidning Arbetet rapporterar från en studiecirkel med byggnadsarbetare om LO:s kongressrapport:  

”Diskussionen blir hetsig. Då och då slår Renen med pennan i en kaffekopp för att få fördela ordet:

– Vänta Ingvar, det är Älgens tur.

Ingvar Tobiasson säger att byggstädning är ett genomgångsjobb, något man tar för att komma vidare i branschen. Fel, i dag måste städare kunna mycket om miljö och kemikalier, så jobbet är mer kvalificerat än förr, invänder pensionerade arbetsförmedlaren Carina Röjdner. Renen får ändå stöd för beskrivningen att det har blivit mer av ett A-, B- och C-lag i byggbranschen, en spegelbild av de ökade klyftorna i samhället.

När en hel timme har gått ropar någon:

– Syret är slut!

Det har det i själv verket varit länge. Äntligen paus, hoppas Arbetets utsända, som har gjort misstaget att komma i långärmad skjorta. Men det är en from förhoppning. Frihandeln kommer emellan. Ett läger, anfört av Renen, är kritiskt mot TTIP, frihandelsavtalet mellan USA och EU, som de anser utgår helt från företagens behov. Sverige lever på sin export, vi är beroende av handel, invänder Ingvar Tobiasson och Carina Röjdner.

Än en gång går diskussionen på högvarv. Den rör sig mellan det globala och det lokala utan motstånd. I ena stunden är tonen i hård, i nästa skrattar alla. En torr tegelsten om ekonomisk politik är utgångspunkten, men stämningen påminner om en fotbollsmatch.”

 

2016-06-12

Företrädare för plastindustrin skriver på debattplats i tidningen Folkbladet om att lagstiftning och handelspolitik måste ta hänsyn till att det finns olika sorters plast:

”Bioplast är ett nytt område med stor potential, både miljömässigt och för svensk tillväxt, men det kräver att politiken hänger med. Lagstiftning och regleringar som finns bör inte bli hinder i utvecklingen bara för att de tillkom innan denna möjlighet fanns.

Naturvårdsverkets förslag gör exempelvis ingen skillnad på plast gjord av fossila eller biologiska råvaror.
SEKAB, (svensk Etanolkemi AB) arbetar med frågorna och har stött på flera fall där detta inte fungerat och möjligheterna till, exempelvis fler arbetstillfällen i Västernorrland, inte tagits till vara.

Tekniken har fortsatt gå framåt, och är redo för uppskalning men oklar finansiering och det politiska regelverket skapar osäkerhet. Det finns redan en uppbyggd infrastruktur kring skogsbranschen i västra Norrland som skulle kunna användas för att ta tillvara på rester från skogs- och massabruk och producera nästa generations plast. Men några faktorer gör att fler investeringar just nu känns osäkra.

Vi anser att regeringens val av hur införandet av EU:s plastpåsedirektiv ska ske måste ta hänsyn till skillnaden på olika sorters plast. Innan vi vet mer om dess slutsatser vågar få satsa.

Att vi har tullar och regleringar på import av etanol från exempelvis Brasilien är ett annat hinder. Etanol är viktigt för oss i vår produktion, och vi borde diskutera Mercosur, frihandelsavtalsförhandlingar med länder i Sydamerika, mer när vi nu talar om TTIP och frihandel med USA. Vi behöver även göra gemensam sak med staten om finansieringen.
Dessa frågor är bara några av de utmaningar vi behöver möta för att fortsätta utvecklingen av bioekonomin. Vi hoppas att politiken kan se fördelarna med att utforma regelverk så att utvecklingen inte bromsas.

Med friare handel och smartare investeringar för fler jobb och regional utveckling får vi positiva följder för både miljön, Västernorrland och Sverige. Det är dags att ta stegen mot nya svenska industriinnovationer, vi är gärna med och bidrar på den resan.”

 

2016-06-11

Sveriges Radio gör ett reportage om vilka som är frihandelns förlorare. Lyssna här.  Kommentar från Frihandelsbloggen här

***

Anna Dahlberg i Expressen konstaterar att västvärlden sammanhållning är hotad både från höger och vänster:

”Samtidigt växer kritiken mot det planerade frihandelsavtalet mellan USA och EU – TTIP. Ängsliga politiker har sträckt upp sitt blöta finger i luften och börjat vackla i sitt stöd till det som EU-länderna gemensamt har kommit överens om.
Det spelar ingen roll hur många gånger vår EU-kommissionär Cecilia Malmström avfärdar påståenden om klordoppade kycklingar och sänkta standarder. Myterna har börjat leva sitt eget liv med aktivt understöd från ryska propagandakanaler som Sputnik.

För Moskva inser naturligtvis vad som står på spel. Ett historiskt frihandelsavtal mellan USA och EU skulle inte bara vara en stor symbolisk framgång. Det skulle öka välståndet, knyta kontinenterna närmare varandra och ge västvärlden en ledarroll i att sätta globala standarder för världshandeln.
Ett misslyckande skulle vara lika symboliskt laddat. USA skulle vända sig bort mot Asien och Latinamerika i stället och Europa skulle med tiden tappa i ekonomisk betydelse.

Om Donald Trump vinner presidentvalet den 8 november är det inte bara frihandeln som står på spel. Då hotas ytterst hela den västledda världsordningen. Trump har ifrågasatt USA:s säkerhetsgarantier till såväl Natoländer som till Japan och Sydkorea. Och han har gjort klart att Vladimir Putin är en person som han skulle ha en utmärkt relation till.

Man behöver inte komma dragandes med hotet om fascismens återkomst för att inskärpa vad som står på spel. Värsta-scenariot är illa nog som det är.”

 


Taggar: