Frihandel i media vecka 25

Torsdag 2015-06-18

Hur skall du hantera Mp:s vänstervridning, Stefan Löfvén, undrar Tomas Tobé i Expressen:

”Stefan Löfven måste nu lämna besked om sin syn på det andra regeringspartiets politik om medborgarlön och slopade ränteavdrag samt ge besked om hur regeringen avser hantera frihandelsavtalet mellan EU och USA. Eftersom en regering är kollektivt ansvarig behöver svaren samtidigt innehålla en garanti att Miljöpartiet står bakom hans besked.”

 

Söndag 2015-06-14

MP:s motstånd mot frihandel är miljöfarligt, skriver Blekinge Läns Tidning på ledarplats:

”Med kongressbeslutet kommer Miljöpartiet dock att agera för att stoppa alla sådana avtal om de innehåller så kallade investerarskydd, som gör att företag kan gå till en internationell tvistedomstol om de blir diskriminerade i förhållande till inhemska företag. Investerarskydd har från början varit ett krav från både EU och USA när de gick in i förhandlingarna. Utan en sådan klausul är risken stor att förhandlingarna havererar.

Tyvärr vet vi att miljövänliga produkter på inget sätt är fredade från protektionism, snarare tvärtom. Många länder ser den gröna teknologin som framtiden och vill gärna skydda sina egna tillverkare genom subventioner eller höga tullar. Solceller och vindkraft drabbas ofta. Kol och olja handlas däremot fritt. Resultatet blir att vår nödvändiga omställning fördyras och försenas. Lösningen heter frihandel.

En eller annan miljöpartist invänder säkert att de gärna ser frihandelsavtal, om de bara är utformade på rätt sätt. Det är mest en läpparnas bekännelse. Att hitta exempel där Miljöpartiet tagit initiativet för att underlätta handel med miljövänliga produkter är inte enkelt.

Det där med att ta ansvar är svårt. Att ständigt vara motståndare är däremot enkelt.”

 

Lördag 2015-06-13

”Vi kan inte nöja oss med ett dåligt handelsavtal” säger ”EU-parlamentarikern Miapetra Kumpula-Natri (SDP) i finska YLE:

”Enligt Kumpula-Natri är det viktigt att de europeiska beslutsfattarna inte drabbas av fartblindhet i samband med förhandlingarna om frihandelsavtalet (TTIP).

Obs debatt 11.6.2015
Ett dåligt handelsavtal duger inte, anser EU-parlamentarikerna Nils Torvalds och Miapetra Kumpula-Natri.
– Vi är för marknadsekonomi, men med regler. Därför jobbar vi hårt för att få till stånd ett bra handelsavtal. Endast ett bra avtal ger mervärde för Europa, säger Kumpula-Natri.

De europeiska beslutsfattarna är ändå delade ifråga om vad som borde ingå i TTIP. Tidigare i veckan beslöt parlamentet efter en hetsig debatt att skicka tillbaka ett utlåtande om frihandelsavtalet till utskottsbehandling.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media