Frihandel i media vecka 26

2016-06-30

USA och Kanada är fortfarande positiva till CETA och TTIP säger Cecilia Malmström enligt Avanza/nyhetsbyrån Direkt:

”USA och Kanada vill föra förhandlingarna i mål om sina frihandelsavtal med EU trots att Storbritannien lämnar EU.

Det sade EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström till Nyhetsbyrån Direkt på torsdagen.

Hon kom just från ett möte i Washington med USA:s handelsminister Michael Froman och hade samtalat med hans kollega i Kanada, Chrystia Freeland.

”Givetvis påverkar det att ett stort land lämnar, men skälen för handelsavtalen finns fortfarande kvar”, sade hon till Nyhetsbyrån Direkt.

Storbritanniens BNP utgör omkring 15 procent av EU:s totala BNP.

Cecilia Malmström sade till Nyhetsbyrån Direkt att Storbritannien är full EU-medlem än ett tag. När landet sedan lämnar EU kan det kanske haka på EU:s frihandelsavtal med USA och Kanada på något vis, sade hon.

Avtalet med Kanada, kallat CETA, är färdigförhandlat medan EU och USA spurtar för att försöka hinna klart med TTIP-avtalet innan president Obama lämnar sin post den 19 januari.

”Det går att klara av det, även om klockan tickar på”, sade Cecilia Malmström till Europaparlamentets handelspolitiska utskott på torsdagen.”

***

Miljötidskriften Syre skriver om TTIP som en ny form av kolonialism. Oklart dock om det är USA som är på väg att kolonisera EU eller tvärt om:

Det är över 200 år sedan Europa slutade på andra sidan Atlanten. Amerikas Förenta Stater utropade sin självständighet från Storbritannien under 1700-talets sista kvartal och i början av 1800-talet köpte det knappt trettioåriga USA loss de franskkonfiskerade markerna väster om Mississippifloden från Napoleons panka regim genom det så kallade ”Louisianaköpet”.

Efter att stridsyxan mellan de forna kolonialisterna och nya statsbildarna hade förpassats till historiens bakgård hade globala marknadssamarbeten gjort de forna kombatanterna beroende av varandra. Snart byggde idén om global handel en till synes evig bro mellan kontinenterna. Och nu – i tider av förhandlingar kring ett frihandelsavtal mellan EU och USA, TTIP (Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar) – talar många om ett ny slags kolonialism, den här gången anförd av multinationella företag i stället för beväpnade kolonisatörer.”

 

2016-06-27

SvD intervjuar bland annat Henrik von Sydow, omvärldsstrateg på Carnegie, om brexit. Han menar att TTIP har förlorat ett viktigt stöd i och med att Storbritannien kommer att lämna EU:

”Henrik von Sydow instämmer i att populism växer som en ekonomisk risk och skapar fördjupad osäkerhet i EU under ett år som redan innehåller presidentval i USA, där ingen vet vilken politik som väntar om Donald Trump blir president.

von Sydow lyfter också att frihandelsavtalet som förhandlas mellan EU och USA kanske aldrig varit mer hotat, även om det funnits konfliktfrågor redan före den brittiska folkomröstningen.

– TTIP (handelsavtalet) har förlorat sin varmaste anhängare i Europa när Storbritannien nu har röstat för ett utträde. Sverige har stora intressen av frihandel och är ett litet exportberoende land. Risken för mer protektionism ligger inte i Sveriges intressen.

Är de inledande marknadsreaktionerna överdrivna?

– Ofta överdrivs en initial reaktion, men den långsiktiga effekten underskattas.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media