Frihandel i media vecka 27

2016-07-07

Befria bananerna skriver Birgitta Olsson på debattplats i UNT:

”Protektionismen återkommer i såväl den röda som gröna som bruna ideologin. Det senaste året har protektionismen och globaliseringsmotståndet blivit starkt igen. Det senaste bisarra utspelet kommer från SD i Alvesta kommun, där man i budgetförslaget kan läsa att ”Sverigedemokraterna vill att all mat som köps in av Alvesta kommun ska vara svensk och närproducerad”.

En tolkning är att de därmed vill förbjuda inköp av mat som kommer från utlandet. Barnen på förskolan och de gamla på ålderdomshemmet kan glömma bananerna till eftermiddagsfikat, riset till lunchen och kaffet efter maten.

Miljöpartiet har sedan starten drivit att människor i första hand ska äta mat som producerats i närområdet – det är alltid bättre med svenska äpplen, svensk öl och svensk fisk. Detta till och med oavsett om ineffektiva och energislukande växthus och vattning har gjort de svenska varorna de facto mindre miljövänliga.

Dessvärre går det att se samma tankemönster hos våra allianskollegor. Liberaler som frihandelsvänner tycker inte likt (c) (kd) och (m) att staten ska gå in och stödköpa mjölk när priserna faller – lika lite som Maud Olofsson ville stödköpa Saab under bilkrisen. Det har till och med höjts röster för att EU skulle blandas in i denna protektionistiska röra.

Om de europeiska bönderna inte kan producera lika mycket eller lika bra mjölk till samma pris som andra, kan det aldrig vara de europeiska skattebetalarnas uppgift att hålla dem under armarna. I stället måste bönderna försöka hitta nya effektiva sätt att bedriva sin verksamhet. Den ökade konkurrensen utifrån är det som gör våra företag framgångsrika. Detsamma gäller alla branscher.

Det är därför det är så viktigt att frihandelsavtalet mellan USA och EU TTIP ros i land.

Det förhandlas fortfarande, men kommer när det är klart att skapa världens största frihandelsområde med tusentals nya arbeten bara i vårt land. För Sverige, som har USA som viktigaste exportmarknad utanför EU, är TTIP särskilt viktigt.

Jag tror att vi frihandelsvänner behöver väcka upp våra kampanjer för globaliseringens möjligheter igen. Ensam är inte stark. Lika lite i dag som för femtio, hundra eller 1000 år sedan. Stater, precis som människor, tjänar på samarbete. Frihandel leder till bättre hushållning med resurser och snabbare teknikspridning. Det är grunden för välståndet i Sverige. Det var nämligen inte bättre förr.”

 

2016-07-06

P4 Gotland gör ett inslag om företagaren Henrik Svensson på Sweprod som hoppas på TTIP:

”USA-marknaden, som är världens största, öppnas ju upp på samma sätt som EU har gjort, säger Henrik Svensson som äger exportföretaget Sweprod.

Christina Sevilla är chefsförhandlare för frågor som rör små och medelstora företag i TTIP, avtalet som EU-kommissionen och amerikanska presidenten Barack Obama hoppas sluta i år.

– Vi ser stora outnyttjade möjligheter för små och medelstora företag. 93% av den svenska exporten till USA kommer från sådana företag, säger Christina Sevilla.

Men kommer inte konkurrensen samtidigt öka för gotländska mjölk och köttproducenter, om amerikanska produkter som tillverkas med lägre djurskyddskrav släpps in på marknaden?

-Det är möjligt att konsumenter kommer att få fler valmöjligheter, men samtidigt är det upp till konsumenterna vad de vill köpa och äta.”

 

2016-07-0

TTIP viktigare än någonsin skriver GP på ledarplats:

”För Västsveriges del är nyttan med ett transatlantiskt frihandelsavtal uppenbar. Volvo och SKF nämns ofta som exempel på de svenska företag som skulle gynnas mest. För till exempel Volvo cars del är inte avskaffandet av relativt små tullnivåer det viktigaste. Den stora vinsten ligger i att TTIP också handlar om gemensamma regler och standarder som gör att man inte längre behöver ta fram skilda produkter för den europeiska respektive amerikanska marknaden. Sådana icke-tariffära hinder är ofta mer besvärande än tullar.

Ett handelssamarbete som knyter USA närmare Europa leder också, förhoppningsvis, till att det blir mer motiverat för USA att ta ansvar för europeisk säkerhet. De europeiska staterna klarar inte ensamma att hantera den ryska statsmaktens nya beteende, utan behöver amerikanska garantier och amerikansk närvaro. Ett gemensamt frihandelsområde minskar risken för att USA vänder oss ryggen. Som bekant finns det ju sådana isolationistiska populistiska röster i den amerikanska debatten.

Om frihandelsavtalet rors i hamn skulle det innebära en mycket behövd vitamininjektion för såväl EU som Sverige och Västsverige. Att det funnits en stark liberal demokrati med en stor marknad på andra sidan Atlanten har gynnat oss förr och kommer gynna oss också i framtiden. Det kan vara värt att ägna en tanke så här på USA:s självständighetsdag.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media