Frihandel i media vecka 34

2018-08-21

PM Nilsson på Dagens Industri skriver om att handel och transporter är bättre än självförsörjning när det gäller tillgång till livsmedel och andra viktiga produkter:

”Sista gången Sverige hade svält var åren 1867–69. Särskilt – 67 var våren kall, sommaren ville aldrig komma, snön låg kvar vid midsommar och Stockholm hade en medeltemperatur i maj på plus tre grader. Hösten kom till norra Sverige i mitten av juli med dödliga järnnätter. En fjärdedel av befolkningen lämnade Sverige under utvandrartiden, inte bara på grund av missväxt, men bland annat därför.

Vädret har då och då slagit mot jordbruket så långt bakåt man kan se. Värst var det 1695 då folk dog i massvält efter en rekordkall vår och Israel Kolmodin skrev ”Den blomstertid nu kommer” som en bön om varmare tider.

Orsaken till att svälten försvann från Sverige är inte att vädret stabiliserades utan att järnvägen byggdes ut så att hela Sverige kunde leva genom att vara en del av spannmålsmarknaden. Ingen landsända var längre beroende av att vara självförsörjande. Sedan dess har Sverige successivt integrerats med globala livsmedelsmarknader, oftast under starkt motstånd från bondeintressen, försvarsvänner och nationalister som alltid har velat stänga in svensk matproduktion med tullar och regleringar. Men frihandelsvännerna har vunnit och svenskarna har i dag full tillgång till världens kornbodar.

Årets missväxt på grund av torkan kommer enligt Jordbruksverkets prognos att sänka svensk spannmålsproduktion med 25 procent jämfört med förra året. Mönstret är detsamma i hela norra Europa. Tysklands veteskörd väntas sjunka med 20 procent, Storbritanniens med 10 procent och Rysslands, som är världens största veteexportör, med 20 procent.

Men för befolkningarna i de torkdrabbade europeiska länderna kommer detta knappt märkas eftersom den globala veteproduktionen har bra prognoser med en minskning på 3 procent jämfört med 2017, som var ett rekordår. Marknadspriset för vete ligger 25 procent högre jämfört med i våras, 210 euro per ton på tisdagen, och kommer nog synas i konsumentprisindex när året summeras, men inte mycket mer än så.

(—)

Den nynationalism som nu drar genom västvärlden har många fasetter. En som återkom efter sommarens torka i Sverige är 1800-talets och beredskapsårens idé om att självförsörjning är det säkraste sättet att skydda sig, vilket ju är lite motsägelsefullt. Ett konkurrenskraftigt svenskt jordbruk är viktigt av flera skäl, men det är och har alltid varit flödet som är det främsta skyddet. Därför är flödets politiska struktur viktigt, som EU:s inre marknad, frihandelsavtal och WTO, men också dess fysiska struktur som hamnar, internationell sjösäkerhet och godstransporter på tåg och lastbil.

Försvar av flödet är fortsatt centralt. 1990-talets försvarsteoretiker hade och har helt rätt i att svensk försvarsmakt framöver ska syssla med flödesförsvar. Fria farleder i Röda havet är ett svenskt försvarsintresse, liksom öppna hamnar i Medelhavet, smidiga gränspassager mellan Ukraina och Polen för majsimporten och att Östersjön är ett fritt hav.

2018-08-20

Kina och Kanada sonderar förutsättningarna för ett frihandelsavtal länderna emellan enligt kanadensiska Global News:

”China’s ambassador to Canada said Monday he hopes to make progress on a free-trade agreement with Canada and others amid his country’s rising trade tensions with the United States.

“On the background of unilateralism and trade protectionism, China sincerely hopes we can speed up the relevant negotiations process of bilateral…trade agreements,” Lu Shaye said, speaking through a translator, in an interview at the Apparel Textile Sourcing Canada trade show in Toronto.

U.S. President Donald Trump slapped 25 per cent tariffs on $34 billion in Chinese imports in July. Taxes on an additional $16 billion are set to kick in this week and China is counter-punching with tariffs of its own.

The U.S. government is holding six days of hearings starting Monday in Washington on Trump’s next round of proposed tariffs of 10 per cent to 25 per cent on $200 billion in Chinese goods that could kick in as early as next month.

Meanwhile, free trade talks between China and Canada have slowed as Canada has insisted on a progressive trade deal that would also cover some labour, environment, gender and governance issues.

(—)

Canada could soon also impose safeguard measures to block the dumping of steel imports after the U.S. imposed tariffs on steel and aluminum on a number of countries, including Canada.

The federal government last week began exploring how best to address industry concerns that U.S. tariffs are causing a surge in steel imports.

Ottawa is seeking input from producers, users and the public as it considers imposing “safeguards” on the import of several steel products. The measures, if applied, could include quotas, surtaxes or a combination of both.

The White House has complained that Canada has opened a back door to the American market, allowing for an invasion of bargain-basement steel into the U.S. from places like China.

Lu said China represents only a small percentage of Canadian steel imports but his country will be watching Canada’s measures closely.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media