Frihandel i media vecka 37

2016-09-15

Trelleborgs Allehanda skriver om Lindes initiativ till stöd för TTIP:

”– Jag kände att vi behövde ta ett initiativ. Många av de synpunkter som luftats underminerar ju EU:s förhandlingsposition, säger hon till TT.

EU-kommissionens förhoppning är att i höst få klartecken från såväl EU:s ministerråd som EU-parlamentet för det tilltänkta frihandelsavtalet med Kanada (Ceta) och på så vis låta det träda i kraft provisoriskt redan från årsskiftet, även om det då ännu inte fått slutligt klartecken från EU-ländernas nationella parlament.

EU:s tänkta frihandelsavtal (TTIP) med USA har länge kämpat i motvind. Och nu har starka röster i bland annat Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Österrike börjat morra mycket ljudligt och aggressivt även om Ceta.

Ann Linde säger att de amerikanska och kanadensiska motparterna därför börjat undra över om EU verkligen har ett intresse av att göra upp.

– Det är inte bra för de pågående diskussionerna.

För att visa att många EU-länder verkligen är för avtalen har Linde och hennes kollegor från elva andra EU-länder givit eldunderstöd till försöken, och därför skrivit ett brev till EU-kommissionären Cecilia Malmström. Där står bland annat: ”Vi upprepar vårt åtagande och stöd som givits kommissionen i förhandlingarna”.”

2016-09-14

Rättvisepartiet Socialisterna är däremot mindre positiva till TTIP, CETA och andra frihandelsavtal:

”Den europeiska protestdagen mot TTIP (EU:s och USA:s handelsavtal som är världens hittills mest omfattande) och CETA (EU:s handelsavtal med Kanada) den 17 september följd av demonstrationen i Bryssel tre dagar senare kommer att sända nya kalla kårar utefter de styrandes ryggrad. Särskilt i Tyskland där ”näringslivet samlar sig bakom TTIP och manar regeringen att med kraft sluta upp bakom det avtal som riskerar att aldrig slutas till följd av allmänhetens motstånd” (tyska Handelsblatt den 7 september).

Till skillnad från många andra europeiska fack tillhör svenska LO, TCO och SACO den krympande skaran TTIP-anhängare.

Efter att de tyska och franska regeringarna har börjat vackla, och nu även den brittiska, skrev LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tillsammans med Ann Linde, EU- och handelsminister (S), på Aftonbladet Debatt den 2 september:

”Ett frihandelsavtal med USA är viktigt för att skapa fler konkurrenskraftiga jobb i Sverige. Vare sig den svenska regeringen eller LO delar bilden av att förhandlingarna om TTIP, frihandelsavtalet mellan EU och USA, har havererat eller borde avslutas. Det finns få verktyg för att faktiskt öka antalet arbetstillfällen – ett sådant verktyg är nya progressiva och omfattande handelsavtal.”

Varje stavelse i debattartikeln var en direkt avskrift av vad kapitalisternas många lobbyorganisationer säger om TTIP och det dödläge som idag råder i förhandlingarna. Gemensamt med Svenskt Näringsliv kampanjar LO-topparna för TTIP.

Det finns inget ”progressivt” i TTIP som har initierats av storföretagen på bägge sidorna av Atlanten. Inte heller skapar TTIP fler jobb, tvärtom. TTIP:s nyliberala och odemokratiska agenda är ett hot mot jobb, arbetsrätt, miljö- och konsumentskydd.

Vidare öppnar TTIP för nya privatiseringar – ett av skälen till varför de största brittiska fackförbunden är emot TTIP är att avtalet hotar den offentliga sjukvården (NHS) – samt skapar nya hinder för återkommunalisering eller återförstaligande av privatiserad verksamhet.”

2016-09-13

Kristianstadsbladets ledarskribent Lars Kriss skriver om Kommerskollegiums rapport om protektionism och det 20:e århundradet och påpekar det orimliga i protektionismen:

”Tänk om hamburgerkedjan från Norrland krävdes på en särskild avgift när den etablerade sig söder om Dalälven. Om byggföretaget från Stockholm behövde anställa minst en gotländsk snickare för renoveringen på Sudret, eller den småländska skogsarbetaren tvingades använda Husqvarnas motorsågar. Precis så fungerar protektionism.

Regelkrångel drabbar inte bara enskilda företag, utan hämmar tillväxt och göder korruption. Trots att G20-gruppen redan i november 2008 lovade att finanskrisen inte skulle leda till fler handelshinder är det precis vad som sker. Det visar Kommerskollegiums rapport Protektionism i det 21:a århundradet, som diskuterades vid ett seminarium i Stockholm förra veckan.”

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media