Frihandel i media vecka 40

2016-10-06

På ledarplats i SvD skriver Sara Norrevik, doktorand i statsvetenskap vid Buffalo-universitetet och författare till tankesmedjan Frivärlds rapport Från förebild till varnande exempel – USA och frihandelsmotståndet om just motståndet mot frihandel:

”Några av argumenten bakom rådande frihandelsskepsis utgår från reella problem som måste förstås och bemötas, andra är subjektiva upplevelser om kvalitet och USA:s roll i världen. Oavsett vilket riskerar frihandelskritiken att få oanade konsekvenser: Att stoppa TPP, TTIP och Nafta kommer inte att leda till fler jobb. Hindrande av teknikutveckling och automatisering för att skydda enskilda branscher innebär att dagens unga inte får uppleva den ökning i levnadsstandard som tidigare generationer fått. Skillnader i regler och standarder mellan USA och EU skulle fortsätta att växa. En framtid utan frihandel innebär att utbudet av varor begränsas, priserna höjs och arbetstillfällena minskar.

Men om frihandeln ska vara politiskt gångbar måste förlorarna i den nya ekonomin tas på allvar. Rörligheten på arbetsmarknaden kan utvecklas och investering i ny teknik främjas. Istället för att beklaga sig över Ford och andra storföretag som öppnar fabriker i Mexiko kunde politiker ta tillvara på den expansion av avancerad tillverkning, energi och läkemedel som sedan några år har hittat från USA:s kuststäder in till det forna industribältet: Google och Tesla har öppnat stora anläggningar i Detroit för att utveckla framtidens bilar och Cleveland har blivit ett centrum för medicin- och hälsoforskning.

I USA har nyckeln till att vitalisera de gamla industristäderna visat sig vara mer av privata investeringar, mer kunskap och teknik, och mindre av de statliga storprojekten. Samma sak gäller i Europa. Men på båda sidor av Atlanten har frihandelsvänner svårt att marknadsföra frihandelns positiva effekter.”

Helsingborgs Dagblad puffar för en debatt om TTIP den 12 oktober:  

”Synen på vad avtalet kan innebära, om det nu blir verklighet, skiftar.

Entusiasterna menar att frihandel kan skapa välbehövlig sysselsättning i ett Europa där många länder tyngs av arbetslöshet. Kritikerna pekar på att EU-länderna kan bli påtvingade sänkta miljökrav och att en ökad globalisering gör att jobb flyttar utomlands.

Debatten för eller emot är livlig i många länder. Nu får helsingborgarna en möjlighet att höra argumenten, när Helsingborgs stad och Europa Direkt Skåne Nordväst ordnar panelsamtal. Träffen sker på onsdag, 12 oktober, klockan 18–19, på stadsbibliotekets Café Birger. Det är fri entré.

Journalisten Rolf Gustafsson, miljöpartisten Rikard Allvin och Kristin Eckardt Johansen från utrikesdepartementet deltar. Styrelseproffset Pernilla Ström leder samtalet.”

 

2016-10-05

Affärsvärlden skriver om EU-parlamentets debatt om handelsfrågor i Strasbourg:

”Socialdemokraterna i Europaparlamentet tvekar fortfarande om EU:s handelsavtal med USA. Däremot är de numera positiva till handelsavtalet med Kanada. Det sade ledaren för den socialdemokratiska partigruppen, italienaren Gianni Pittella, i en debatt i Europaparlamentet i Strasbourg på onsdagen.

Den socialdemokratiska gruppen är näst störst i Europaparlamentet och har en vågmästarroll för att godkänna handelsavtal.

”Internationell handel är bra, men det måste ske utan dumping. Och vi måste kunna behålla våra standarder för hälsa, säkerhet och miljön”, sade han.

”CETA (Kanada-avtalet) har förbättrats mycket, men vi är fortfarande mycket tveksamma till TTIP (USA-avtalet)”, sade Gianni Pittella.

För Kanada-avtalet siktar EU:s handelsministrar på att godkänna avtalet den 18 oktober. Förhandlingarna om TTIP-avtalet pågår fortfarande men har saktat in på grund av valet i USA.

Den största partigruppen, kristdemokratiska EPP, brittiska konservativa ECR och liberalerna ALDE gav CETA och TTIP sitt stöd. De gröna, högerpopulister och vänstergrupper gav uttryck för varierande grad av motstånd.”

 

2016-10-04

Jason Taylor skriver i Forbes att frihandelsavtal har varit bra för USA. Handelsbalansunderskottet är störs mot de länder där man saknar frihandelsavtal:

”Last year the US sold $1.5 trillion worth of American goods abroad and imported $2.25 trillion from other countries. In effect, for every 2 items we exported, we imported 3 items from abroad. Since American workers produce exports but foreign workers produce imports, it is easy to give this boogeyman teeth.

But this raises an important question. Is our large trade imbalance a result of too many free trade agreements (FTA’s) or a result of not having enough of them? FTA’s, by definition, help level the playing field. When FTA’s are not in place countries often tilt that field against US producers through tariffs and non-tariff barriers to trade.

Let’s examine the facts. According to data from the US Census Bureau, the 20 countries with whom we have an FTA purchased nearly half (47 percent) of all US exports in 2015 and the US ran a trade surplus with 14 of these 20 countries. Furthermore, US trade with the 20 FTA nations was relatively balanced in 2015—$710 billion in exports and $774 billion in imports.

In contrast, trade with the 175 nations with whom no FTA is in place was grossly unbalanced—$792 billion in exports compared to $1,472 billion in imports. Thus, a whopping 91 percent of our trade deficit comes from countries with whom we have no FTA such as China and Japan.

Most importantly, history shows that the balance of trade has generally swung in the US’s favor after implementation of an FTA. For example in 2003, the year before the US-Chile FTA went into effect, the US exported $4 billion to Chile and imported $5 billion from it. Last year, however, the US exported $15 billion to Chile while importing $9 billion—a small trade deficit before the FTA has swung to a large surplus today. Since signing an FTA with Australia in 2004, our exports to that nation have increased by $12 billion while our imports from it have risen by only $4 billion. As can be seen in the nearby chart, a similar pattern of improved trade balance for the US has played out in a strong majority of cases following the establishment of an FTA.”

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media