Frihandel i media vecka 43

Veckans media domineras helt och hållet av Vallonernas krumbukter kring CETA-avtalet.

2016-10-27

EU riskerar att förvandlas till en ”vetokrati” skriver The Economist:

”IN HAPPIER days for the European Union the arcana of international trade policy were a matter for harmless eccentrics, while the intricacies of Belgium’s constitutional arrangements were reserved strictly for masochists. Not in today’s Europe, where crises strike in the most unexpected places.

(—)

Few can take heart from this embarrassment. Eurosceptic governments that have sought to take back powers from Brussels, like Hungary and Poland, certainly did not have trade in mind. Trade-phobic leftists who cheered the plucky Walloons should remember that the next referendum or parliamentary vote might be turned against one of their own causes, such as generosity to refugees. In fact, the only politicians with cause for celebration are those who argue that the EU itself is past its sell-by date. True to form, Marine Le Pen, leader of France’s National Front, denounced the “totalitarian” EU for attempting to squash Wallonian democracy. Though it has squeaked through, CETA will leave an unhappy legacy.”

 

Christofer Fjellner, moderat EU-parlamentariker, tror det är för tidigt att blåsa faran över och även Stockholms Handelskammare är bekymrade:

”Signeringen av Ceta är en sak. Ratificeringen i de nationella parlamenten är en helt annan. Visserligen ska avtalet tillämpas provisoriskt från årsskiftet, men så fort något av de nära 40 parlament som ska säga sitt röstar nej avbryts avtalet”, säger Christofer Fjellner som sitter i EU-parlamentets handelsutskott.

Han säger att regionala parlament inte ska ha vetorätt mot handelspolitiken.

”I grund och botten handlar det om att kommissionen måste följa EU:s fördrag. För att rädda EU:s handelspolitik måste stats- och regeringscheferna slå fast att frihandelsavtal ska ratificeras av EU:s ministerråd och EU-parlamentet, inte av de nationella parlamenten”, säger Christofer Fjellner.

(—)

”Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms handelskammare, har räknat med att Vallonien skulle rätta in sig i ledet och godkänna Ceta.

”Ceta är på det stora hela ett bra avtal som EU har investerat enormt mycket i. Mot bakgrund av brexit är det nu mycket viktigt att EU kan visa på konkreta resultat på den ekonomiska fronten.”

Men protesterna mot Ceta bådar inte gott för avtalet med USA, TTIP, där förhandlingarna redan går trögt.

”Ett avtal med USA kommer per definition att vara mer kontroversiellt än ett avtal med Kanada.”

Andreas Hatzigeorgiou uppmanar den svenska regeringen att driva på för att EU-kommissionens mandat för att nå ett heltäckande avtal med USA ligger fast.

”Vi har inte råd med en ny cirkus dirigerad av populister samtidigt som protektionismen är på frammarsch. En sådan populistcirkus skulle skada svenska intressen”, säger han.”

 

Gunnar Hökmark menar i Nya Wärmlands Tidningen att Mp motarbetar välstånd genom sina försök att stoppa frihandel i EU:

”Om handelsavtalet faller skulle det underminera hela den europeiska handelspolitiken. Handel skulle ta ett steg tillbaka till förmån för dem som vill bygga gränser. De må heta Trump, Putin eller Le Pen, men de har tillsammans med alltför många socialister och Europas Miljöpartister det gemensamt att de hellre ser murar, hinder och tullar än öppenhet, investeringar och handel över gränser.

De hävdar att handel innebär förlorade jobb och förlorat välstånd. Så är det inte vare sig i verkligheten eller i teorin. Det är tvärtom där fri handel och öppna gränser gett ekonomisk dynamik som vi sett framväxten av välstånd, social trygghet och nya jobb.

Sveriges, Frankrikes och Valloniens välstånd bygger på fri och global handel. Ett Sverige som inte kan exportera bilar, kylskåp, tjänster, försäkringar, nätverk och stål vore ett fattigt land utan jobb, sysselsättning och välstånd. Innan Sverige blev ett exportinriktat industriland fanns den fattigdomen. Det var ett land utan social trygghet eller stabilitet och så var det även för andra länder.

Världen över ser vi att det är där fri handel har vunnit insteg som välfärd och välstånd har kunnat växa, liksom kultur och civilisation. Världens fattigdom ser vi i dag där man är avskild från globaliseringen och den fria handeln.

I teorin är det väldigt enkelt. För att Sverige ska kunna exportera måste någon annan kunna importera. Och för att det landet ska kunna importera måste det också kunna exportera. Och för att det ska kunna ske måste något annat land importera detta. Så enkelt är det. När vi slutar importera slutar vi att exportera.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media