Frihandel i media vecka 44

2016-11-03

Trump har redan vunnit skriver Martin Ådahl, chefsekonom på centerpartiet, i Svenska Dagbladet. Han menar att Trump redan har ändrat USA:s politik i viktiga frågor:

”För det andra har Trump redan effektivt torpederat framtida frihandelsavtal, inte bara i USA utan internationellt. För första gången sedan 1930-talet är republikanerna klart mer protektionistiska i valet än demokraterna. Det har tvingat Clinton att svära otaliga gånger att hon kommer stoppa frihandelsavtalet TTIP, det avtal som hade kunnat lyfta världsekonomin efter finanskrisens magra år. Till och med EU-Kanada-avtalet CETA hotas av den globala frihandelsfientliga vågen, en farsot för Sveriges exportberoende ekonomi.”

 

Jonas Elvander på tidningen Flamman är en aning negativ till CETA och TTIP:

”Även om dessa tillägg må vara positiva adresserar de inte de grundläggande farhågorna kring avtalets konsekvenser för miljö- och sociallagstiftning. Att avtalet verkligen skulle falla i sista minuten efter sju års förhandlingar var det få inblandade som faktiskt trodde och om man lyssnade noga var det även detta de sade. Motståndet kom helt enkelt för sent för att maskineriet skulle kunna stoppas. Som en EU-expert från tankesmedjan Carnegie Europe sade till tidningen EUobserver:
– Avtalet hade inte överlevt om ifrågasättandet hade kommit tidigare i förhandlingsprocessen, och inte just när det var redo att undertecknas.
Till skillnad från CETA är TTIP fortfarande inte färdigförhandlat och förhoppningsvis kan denna uppmärksamhet öka trycket på de förhandlingarna. Men i viss mening är det redan för sent. Med CETA i hamn kan europeiska stater nämligen stämmas av amerikanska företag med dotterbolag i Kanada. Av allt att döma får EU-domstolen det sista ordet i den frågan men lite tyder på att det kommer att ändras – liknande tvistlösningsmekanismer finns redan i en uppsjö bilaterala EU-avtal.
Återstår nu för alla medlemsstater och några regionala församlingar att ratificera avtalet. Att någon större uppståndelse skulle ske i den processen är också osannolikt. Alla parlament har sagt sig vara redo att anta det.”

 

2016-11-01

Nya Wermlands Tidningen är på ledarplats nöjd med att CETA gick igenom och hoppas att det skall ge draghjälp åt TTIP, men är samtidigt orolig för beslutsprocessen i EU:

”Nu är handelsavtalet mellan EU och Kanada undertecknat. Den belgiska regionen Valloniens motstånd övervanns och avtalet kunde skrivas under. Hade det inte blivit något av med Ceta så hade det varit ett svårt slag mot frihandelsträvandena. Nu lever fortfarande hoppet om att det stora handelsavtalet TTIP mellan EU och USA kan bli verklighet. Under förutsättning att alla EU-länder kan komma överens.

(—)

”Turerna kring Ceta visar hur känsligt beslutsfattandet inom EU är. Att 3,6 miljoner valloner kan stjälpa ett handelsavtal för tio gånger fler kanadensare och en halv miljard EU-medborgare kan man se som ett tecken på demokrati och/eller en orimlig beslutsprocess. Är det verkligen rimligt att enskilda länder, eller regioner i detta fall, ska kunna stoppa ett handelsavtal för resten av EU? Den här frågan är en av de viktigaste för det framtida EU-samarbetet.

Det är inte bra att 28 länder måste vara överens om allt, men samtidigt är det svårt att föreställa sig att EU som trots allt är ett frivilligt samarbete mellan suveräna nationer skulle kunna köra över enskilda medlemsstater hur som helst. Risken finns därför att det blir ett evigt kohandlande EU-länderna emellan så fort något handelsavtal ska undertecknas. Om ett land eller region tror att de förlorar på ett handelsavtal så kommer de kräva kompensation från EU för att rösta ja. Det är lika dåligt som om de stora EU-länderna skulle kunna köra över de mindre.

Ceta blev undertecknat till slut, men frågan är om det handelsavtal mellan EU och Ukraina som Nederländerna röstat nej till i en folkomröstning kommer att bli av. Om det ska vara mödan lönt för Kina, Japan, USA och mindre länder att lägga ned tid och pengar på att förhandla fram handelsavtal (det pågår omkring 20 sådana förhandlingar) med EU måste de försäkra sig om att något missnöjt hörn av EU inte stjälper hela lasset. Ceta var både en praktiskt och en symboliskt viktig framgång för frihandeln, men frågan är hur länge vi måste vänta på undertecknandet av nästa frihandelsavtal.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media