Frihandel i media vecka 44

Säga vad man vill, men den som önskar långa och ideologiska artiklar har definitivt något att hämta hos tidningen Flamman. Stellan Hermansson angriper Cecilia Malmströms nya förslag till skiljedomstol:

”I flera EU-länder är den fackliga rörelsen den drivande kraften bakom massdemonstrationer. I Berlin samlades mer än 200 000 människor den 10 oktober, på den internationella protestdagen mot TTIP. DGB, det tyska LO, var en av huvudorganisatörerna. Samma dag i Stockholm demonstrerade bara 200 personer. Den avgörande skillnaden är att den svenska fackföreningsrörelsen håller låg profil. LO-basen Thorwaldsson säger att ”alla frihandelsavtal gynnar Sverige”. Han har kritiserat ISDS-modellen, men inte gjort något för att mobilisera den fackliga rörelsen till protester.

Också Miljöpartiets TTIP-kritik har försvagats. Kan det bero på ministerposter? Sverige behöver en bredare proteströrelse. Det krävs att alla TTIP-kritiker samlas; där finns flera enskilda fackförbund, vänstern, miljörörelsen, många inom både konsument- och lantbruksrörelsen. Det handlar om organisering. Och om folkbildning.

Att få fler att se den nakna sanningen: TTIP hotar demokratin.”

 

Norrköpings Tidningar skriver om Merkel på ledarplats. Öppenhet är inte bara migration utan även handel:

”Förbundskansler Angela Merkel är den naturliga fixstjärnan i EPP-gruppen och hon möttes av stående ovationer när hon äntrade kongressalen. Merkels ledarskap i såväl flyktingfrågan som i hanteringen av den ryska aggressionen i Ukraina är uppenbart gillat i EPP-familjen. Hennes tal inleddes med en utläggning om vikten av öppenhet och handel. Frihandelsavtalet som förhandlas mellan EU och USA, TTIP, kommer att omfatta hälften av den globala BNP:n och initialt påverka över 800 000 miljoner människor. Demokratiska stater som tillsammans vill lösa handelsfrågor, skydd för konsumenter, miljömässigt och socialt ansvarstagande. TTIP blir en global standard för andra att följa. Merkel påpekade, angående flyktingkrisen, att de grundläggande principer som gäller för EU också måste gälla när det handlar om bemötandet. Mänsklighet och generositet för de som flyr, samtidigt som de som flyr av ekonomiska skäl måste återvända. Merkel hävdade även att frågan är global och avslutade med att EU måste göra som man alltid gör och hantera bördan gemensamt. ”Vi kanske måste prata lite till” sa förbundskanslern, men tillade att EU kommer att hitta en lösning.”

 

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg skriver om regeringens exportstrategi och TTIP  i Göteborgsposten:

”Exportstrategin kommer vid en tidpunkt då den svenska exporten stått och stampat, så även i Västra Götaland. Utvecklingen är ingen rolig läsning för dem som värnar export, tillväxt och sysselsättning. Sedan 2006 har Västra Götalands export sjunkit med 11 procent, vilket är alltså påtagligt sämre än riket som helhet.

Detta kan förklaras av att motorfordon och andra transportmedel, som utgör cirka 70 procent av länets totala export, har minskat med 34 procent sedan 2006. Samtidigt är det glädjande att stora investeringar görs i fordonssektorn, både i produktion och i forskning och utveckling.

Vidare arbetar regeringen med att få till ett frihandelsavtal mellan EU och USA – TTIP – som också väntas gynna det svenska näringslivet då beräkningar från Kommerskollegium visar att handelsavtalet har potential att strukturellt öka Sveriges export av motorfordon.
Målsättningen är att få fart på exportskutan för att få ett starkare Sverige som håller ihop. Utmaningarna är många men jag är säker på att vi – tillsammans – klarar av detta!”

Tim Worstall skriver i Forbes om Brexit och konsekvenserna för handeln. Han menar att även om USA inte går med på ett handelsavtal är det lönsamt för England att ta bort tullarna mot USA:

”Think it through: exports are the produce of our resources and our labour, the sweat of our brows, that we send abroad for Johnny Foreigner to consume and enjoy. So, British workers labour to produce those Jaguars that American men manage to impress the ladies with (or, if they buy a red F-Type, make up for well known physical inadequacies with). Excellent, super, but that’s not what makes Britain richer. For of course we’ve just sent our labour overseas to be emjoyed by American men and admired by the womanhood of that great country. What makes Britain richer is the imports that we are able to receive from the US. That is, the resources, sweat and labour of Americans that we are then able to consume. I’m sure there is something or other that is produced in the US that we wish to consume: Reese’s Pieces perhaps. So, if we are to consider trade and free trade then it is the limits that are placed upon our ability to import that matter, not the limits placed upon our ability to export.

Because, as above, it’s the imports that make us richer, not the exports. So, in the absence of a free trade deal with the US all a newly independent Britain need to is just not impose any tariffs upon American sourced goods. That peanuty, chocolatey goodness can enter Albion duty free and we are made richer by not putting barriers in the way of our imports, our consumption. The US deciding to place duties and tariffs upon British goods entering the land of Mom and apple pie just makes Mom poorer.”

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media