Frihandel i media vecka 46

Veckans nyhetssammanfattning präglas förstås helt och hållet av Donald Trumps seger i USA:s presidentval och dess effekter på frihandeln.

2016-11-17

Dagens Industri citerar Swedbanks bedömning som är en god sammanfattning av vad alla tror:

”Trump har hotat dels med att riva befintliga frihandelsavtal, dels med att de blivande avtalen TTIP med EU och TPP i Stillahavsregionen aldrig blir av.

”En positiv potential går förlorad när nya handelsavtal inte kommer på plats. Däremot bedömer vi att nya stora handelshinder i USA uteblir, annat än symboliska”, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

Enligt Swedbanks bedömning kan världen glömma TTIP och TPP med Trump vid makten. Däremot tvingas han inse att USA även på kort sikt har mer att förlora än vinna på de importtullar han utlovat under sin kampanj. För det talar att USA:s andel av världsekonomin minskat och landets importandel ökat rejält på bara tio år. Tullar skulle driva upp inflationen och slå hårt mot amerikanska konsumenter, framför allt låginkomsttagare, konstaterar Swedbank.

I det exportberoende Sverige betyder en osäker omvärld att trycket ökar än mer på inhemska drivkrafter att fortsätta hålla tillväxten igång, argumenterar Swedbank.

”Svensk tillväxt drivs av inhemska faktorer men en fortsatt stor bostadsbrist, brist på kvalificerad arbetskraft och en allt mer tudelad arbetsmarknad begränsar tillväxtpotentialen”, säger Anna Breman.”

2016-11-16

I Tyska Wirtschafwoche skriver Merkel och Obama tillsammans om att utvecklingen av globalisering och frihandel måste fortsätta. Artikeln publicerades inför ett möte om handeln med ledare från Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien efter Donald Trumps maktövertagande i USA. ”Någon återgång till en värld utan globalisering kommer inte att ske”, skriver de båda ledarna i sin artikel:

”Deutschland und die Vereinigten Staaten von Amerika sind einander eng verbunden. Unsere gemeinsame Geschichte hat uns durch helle und dunkle Kapitel zu einer tiefen Freundschaft geführt.
Diese Freundschaft beruht auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Freiheit und Würde jedes einzelnen Bürgers, wie sie nur eine lebendige Demokratie in einem Rechtsstaat garantieren kann.
Unsere Länder tragen gemeinsam Verantwortung, diese freiheitliche Lebensart zu schützen und zu stärken. Deshalb setzen wir uns gemeinsam dafür ein, dass internationales Recht und Normen weltweit respektiert werden – als Voraussetzung für Stabilität und Wohlstand. Unsere Länder haben sich in der Nordatlantischen Allianz zur kollektiven Verteidigung verpflichtet – weil wir die Sicherheit des transatlantischen Raums als Ganzem bewahren wollen. ”

2016-11-14

Vi avslutar med DI:s ledarsida som ofta skriver bra om handelsfrågor och håller huvudet kallt när andra försöker övertrumfa varandra i krisretorik:

Trots att den politiska oron har ökat, både i och utanför USA, så väljer finansmarknadens aktörer att fokusera på möjligheterna snarare än hoten just nu.

I maj sa Donald Trump: ”Allt jag säger nu – jag menar, jag är inte president, allt är förslag…jag är helt flexibel när det gäller väldigt många frågor.” Deutsche Bank Asset Management skickade ut citatet till sina kunder som ett gott omen.

Och för varje dag som går modifierar den blivande presidenten och hans medarbetare vallöftena. ”Det kommer inte att bli några handelskrig”, sade exempelvis rådgivaren Wilbur Ross i förra veckan. 

Man kan konstatera att trots domedagsprofetior har den globala ekonomin som helhet kommit tillbaka efter de senaste decenniernas oroshärdar. Det gäller finanskraschen 2008, eurokrisen, Greklandskrisen, invasionen av Ukraina, Syrienkriget, flyktingkrisen och (hittills) Brexit.

Ordet kris används frekvent, och många uttrycker det som att finanskrisen ännu inte släppt sitt grepp. Men då använder man ordet fel, kris är något definitionsmässigt akut och varar en begränsad tid. Fakta är att ekonomin växer, om än i låg takt. Skälet är globaliseringen.

Globaliseringen är en del av problemet, eftersom problem sprids i ekonomierna, men den är också lösningen, eftersom det alltid går bättre någonstans och den regionen blir draglok.

Sedan andra världskriget har den så kallade liberala världsordningen vuxit sig stark. Den bygger på liberala idéer om frihet, fred och frihandel med den underförstådda tesen att handel är mer lönsamt än krig.

Ordningen bevaras med stöd av institutioner som domstolar som ser till att ingångna handelsavtal hålls, internationella organisationer som WTO, OECD och Världsbanken, samt centralbanker som strävar efter prisstabilitet. Så länge den ordningen fungerar finns en motståndskraft som ger viss stabilitet i ekonomin även i tider av politisk oro.

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media