Frihandel i media vecka 46

2015-11-11

Kommerskollegium skriver om hur TTIP-avtalet kan bidra till internationella standarder:

”EU och USA har idag olika förankring i internationella regelverk och standarder. Olika modeller för att ta fram standarder har gjort att EU och USA löper risk att främja avvikande och ibland ömsesidigt exkluderande standarder på det internationella planet. Framtidens handel med utökade globala värdekedjor och hantering av globala utmaningar, såsom klimatskydd, kräver hållbara och gemensamma lösningar som möjliggör spridning av ny teknologi och innovation. TTIP ger en unik möjlighet att vända den här utvecklingen genom att stegvis och på lång sikt få europeiska och amerikanska regler och standarder att samspela.

Kommerskollegiums nya rapport ”From Competition to Convergence – TTIP and the Evolution of Global Standards” visar att onödiga regelskillnader mellan EU och USA kan förhindras genom TTIP. Samspelande europeiska och amerikanska regler och standarder kan också stödja globalt betydelsefulla lösningar genom framtagande av ändamålsenliga och effektiva regler och standarder.”

Frihandel ger mer handel skriver Norrköpings Tidningar på ledarplats men varnar också för att Kina inte är en marknadsekonomi:

””Vi är för frihandel men det ska ske på konkurrensmässiga grunder”. Citatet kommer från Bo-Erik Pers, vd på branschorganisationen Jernkontoret som organiserar svenska företag i stålbranschen. Bakgrunden är att EU planerar att ge Kina status som marknadsekonomi och därmed också ta bort de tullar som i dag finns mot den kinesiska marknaden. Normalt sett är borttagandet av tullar och handelshinder något som är synnerligen eftersträvansvärt och bra för alla inblandade. Fri handel och fri konkurrens leder till mer handel och mer tillväxt och därmed välfärd.

Gällande Kina är det tyvärr inte så enkelt och det är den oron som Jernkontoret ventilerar. Kina är nämligen ingen fri marknad. Landets tillväxtsiffror och ekonomiska utveckling är synnerligen imponerande (dock med brasklappen att undret skett på bekostnad av såväl människor som miljö). Den kinesiska ekonomin kan i bästa fall beskrivas som statskontrollerad och dikterad kapitalism (vilket borde vara en omöjlighet). Minns hur hela världens börser fick frossa nyligen när det visade sig att det fanns betydande mängder luft i de resultat som redovisades. En viss berättigad misstro finns således.”

 

2015-11-09

Gefle Dagblad ger oväntat och beklagligt nog stor plats åt en Daniel Svensson som presenterar en klassisk konspirationsteori om att EU och frihandel är ett påhitt av ”bankirer” och ”Bilderberggruppen”:

”Bland annat hundratals läckta dokument från Wikileaks om den hemliga mötesplattformen Bilderberggruppen visar dess avgörande betydelse vid skapandet av EU.

Här har eliten inom bank, politik och storföretag träffats tre dagar varje år sedan 1954 för att planera Europas och världens framtid, helt utan insyn från allmänheten. Ett dokument visar att Bilderberggruppen redan vid mötet i Garmisch-Partenkirchen 1955 hade den Europeiska Unionen, med en gemensam valuta, på agendan.

I dokumentet står bland annat följande: ”Målet är att nå största möjliga integration på kortast möjliga tid, där första steget är en gemensam europeisk marknad” samt ”…nödvändigheten av att skapa en gemensam valuta”.

Bland de cirka 100 svenskar som enligt dokumenterade möteslistor har deltagit vid Bilderbergmöten är Carl Bildt, Marcus Wallenberg, Stefan Löfven, Fredrik Reinfeldt, Olof Palme, Percy Barnevik, Jan Björklund, Leif Johansson (Volvo), Urban Bäckström (f.d. riksbankschef), Anders Borg, Curt Nicolin, Ola Ullsten, Gunnar Sträng, Herbert Tingsten, Tage Erlander, Kung Carl Gustaf, Thorbjörn Fälldin och Michael Treschow.
Sedan 2003 har USA, Mexiko och Kanada, utan någon offentlig debatt och med liten allmän kännedom, snabbt rört sig mot upprättandet av en kontinental superstat genom NAFTA, det Nordamerikanska Frihandelsavtalet. En African Union och en Pacific Union är redan långt gångna projekt.

I ljuset av de fakta jag presenterat blir det lätt att sätta in det nu förestående Transatlantiska Frihandelsavtalet, TTIP, mellan USA och EU i ett större sammanhang. Finns det kanske skäl att misstänka att TTIP är ett steg på väg mot en global superstat under FN, med Nato som en världsomspännande armé, och IMF eller Världsbanken som global bank där det endast kommer att finnas en enda valuta?”

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media