Frihandel i media vecka 48

2018-11-29

Dagens Nyheters Johan Schück skriver om G20-mötet i Buenos Aires, som han inte tror kommer att bryta den protektionistiska trenden i världen:

”Andra av världens ledare kommer i skymundan när presidenterna Donald Trump och Xi Jinping ska träffas. Vid G20-mötet kretsar det mesta kring konflikten mellan USA och Kina.

Någon lösning är dock knappast i sikte, vad man i första hand kan hoppas på är att läget inte ska förvärras. Enligt tidningen Financial Times förbereds en uttunnad kommuniké där inget sägs om behovet att motverka protektionism. Ändå är det osäkert om en konfrontation kan undvikas.

(—)

Ytterligare skärpning av handelskriget skulle avsevärt förvärra situationen. Det gäller särskilt om världen samtidigt skulle gå in i en djup lågkonjunktur och, till och med, hamna i en ny finansiell kris. Möjligheterna till global samverkan, av det slag som förekom vid finanskrisen för tio år sedan, blir i så fall mindre goda än då.

En splittrad värld får sämre förutsättningar att även lösa andra gemensamma problem. Sådana finns det mängder av, men klimatet och migrationen är några av de främsta exemplen.

Handelskrig har tidigare i historien, såsom i början av 1930-talet, blivit starten på någonting mycket värre. Det finns dock ingen automatik som i dagsläget pekar mot en katastrof. Vi ska spara de riktigt stora orden tills de, i värsta fall, behövs.”

 

2018-11-29

Liberalerna i EU-parlamentet Cecilia Wikström (L) och Said Abdu (L) menar i Östgöta Correspondenten att klimatarbetet mår bäst av öppenhet, utveckling och frihandel:

”FN:s klimatpanels senaste rapport, IPCC-rapporten, slår fast att med nuvarande globala utfästelser från Parisavtalet beräknas vi, förutsatt att de fullföljs, i bästa fall kunna begränsa temperaturhöjningen till cirka 3,2 grader, enligt FN:s miljöprogram. Rapporten pekar på allvarliga konsekvenser även om vi når Parisavtalets striktaste mål på 1,5 grader och visar att fokus måste vara att uppnå ett globalt nollutsläpp snarast möjligt.

Som liberaler har vi en grundsyn som bygger på att globala, gränsöverskridande problem måste lösas gemensamt. Liberal miljö- och klimatpolitik handlar om ansvarstagande utifrån kunskap och marknadsekonomiska principer, som kan leda till smarta hållbara lösningar som kan spridas världen över genom transnationella avtal och frihandel. Här är vetenskapliga framsteg och innovationer nyckeln, samtidigt som digitaliseringen banar väg för nya konsumtionsmönster och beteenden. Parallellt med detta måste tacklandet av klimatutmaningarna fortsättas att lyftas till den högsta internationella nivån och diskuteras i internationella forum.

Skogen renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. Därför måste de enorma skövlingar som pågår av världens skogar stoppas. Vi måste leverera snabba, drastiska insatser för att rädda haven, världens lungor, som i dag är drabbade av utsläpp, övergödning, nedskräpning och exploatering. Det är dags att införa en koldioxidskatt inom EU för att minska utsläpp från både flyg och bilar och därmed signifikant bidra till att EU:s gemensamma mål kan uppfyllas.”

 

2018-11-29

Michael R. Strain från American Enterprise Institute skriver hos Bloomberg att den folkliga opinionen mot frihandel är kraftigt överskattad:

”Donald Trump’s election in 2016 was taken as clear evidence that Americans were fed up with globalization. Though elites and economists supported free trade, the silent majority of Americans, left to live with its effects, did not. Protectionist sentiment was resurgent. Economic nationalism and “America First” have since become the order of the day, the consequences of a bottom-up reaction from the people.

The problem with this new conventional wisdom about trade is that it may be wrong, according to a new study based on polling data from a variety of organizations.

The author, Scott Lincicome, an international trade lawyer and adjunct scholar at the Cato Institute, found that the solid majority of Americans support trade and globalization. A March 2018 Wall Street Journal/NBC News poll, for example, finds that “Americans overwhelmingly think trade is more of an opportunity to boost the economy than it is a threat to it”; the margin was 66 percent to 20 percent.

In the same month, Gallup found that 70 percent of U.S. adults “see foreign trade as an opportunity for U.S. economic growth through increased exports,” while only 25 percent see trade as a “threat to the economy” due to foreign imports.

Lincicome contrasts the central role trade played in the 2016 campaign with evidence that the issue simply wasn’t a priority even then for most Americans. He highlights a poll taken after the Republican National Convention in July 2016 nominated Trump for president. This poll found that half of respondents had no opinion on “rolling back free-trade agreements” like the North American Free Trade Agreement. (Out of the 12 issues polled, the second-highest “no opinion” score, on Medicare vouchers, was 29 percent.)

Overall, two-thirds of respondents were largely disinterested — either indifferent, weakly supportive or weakly opposed to curtailing free-trade agreements.

(—)

Lincicome’s findings are also instructive to conservative analysts and writers, some of whom are attempting to conform their policy agendas to what they perceive to be the realities of the Trump era. For example, downplaying the importance of economic growth — the subject of my last column — becomes easier if there is a bottom-up revolt against globalization, free trade and the boost to growth they bring. Lincicome argues that there is no such revolt.

But if he is right, how to explain the conventional wisdom about trade that he refutes? In my view, trade may have become a symbol.

When the president rails against trade, it may be that some voters hear him supporting them, even if they don’t care much at all about it as an issue in and of itself. “Bad trade deals” could be heard by many as “a policy, and a governing class, uninterested in your broader needs and concerns.”

It could be a focal point for frustration with economic and cultural change. In this sense, the conventional wisdom about trade might be evidence that public policy needs to create more real on-ramps to economic opportunity for lower-income and working-class Americans.

Such an agenda — and the deflating effect it could have on public figures who try to stir up protectionist sentiment — might make Americans’ true views about trade much more apparent.”

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media