Frihandel i media vecka 48

2015-11-25

”Frihandel förutsättning för tillväxt i länet” — åtta honorärkonsuler i Umeå skriver om TTIP i Västerbottens-kuriren:

”Vi tror det är viktigt att våra västerbottniska riksdagsledamöter försvarar frihandeln och den ekonomiska utveckling som en global handel medför.

Speciellt i dessa tider när flyktingfrågan och terroristhoten medfört att många länder tenderar att sluta sig som musslor kring sin egen kultur och sätta upp taggtråd runt sina landsgränser. Det bästa sättet att få en stabilare värld är att höja levnads- och utbildningsnivåerna.
Näringsdepartementets betoning av export är viktigt och näringslivet i Västerbotten måste ha tillgång till globala marknader utan byråkratiska och politiska handelshinder.

Det är avgörande för länets framtid att det finns internationella affärs- och kontaktnät. Bland dessa kontaktnät kan även vi honorärkonsuler i Umeå, som ofta har direktkontakt med våra länder, vara en kugge i länets ”framtidsmaskineri”.”

2015-11-22

Tidningen Lantbruk publicerar en intervju med Pekka Pesonen, generalsekreterare för EU-böndernas paraplyorganisation Copa-Cogeca:

”Pekka Pesonen tror ändå inte att TTIP-avtalet kommer att spränga vallen och leda till massimport av amerikanskt hormonkött.

– Hormonbehandlat kött har en dålig klang i EU, konsumenterna vill inte ha det.

Han varnar istället mer för de indirekta effekterna av TTIP-avtalet. Om en successivt ökad priskonkurrens som kan få fler livsmedelsproducenter att importera det billigare hormonbehandlade köttet som ingrediens, i lasagne eller pizza.

Marknaden tar över
På så sätt blir det marknaden som tar över rollen att driva harmoniseringen vidare.

Den klordoppade kycklingen har kommit att stå som en symbol för skillnaderna i USAs och EU:s metoder att uppnå livsmedelshygien.

– Det europeiska systemet går ut på att hålla bakterierna borta i hela kedjan, och detta har kostat mycket pengar i investeringar. Inte minst i ett land som Sverige, understryker Pekka Pesonen.

Det amerikanska systemet bygger däremot på att tvätta köttet fritt från bakterier efter slakt.

Pekka Personen tror inte heller på en ström av klorkyckling till EU. I de europeiska konsumenternas öron låter det inte aptitretande.

Däremot gissar han att TTIP kommer att kunna bana väg för liknande metoder för antibakteriell tvätt av kött efter slakt, fast med hjälp av andra preparat än klor.

På detta område har EU redan börjat backa. För några år sedan godkände EU den i USA vanliga metoden att desinficera nötkött med mjölksyra efter slakt. Det skedde efter direkta påtryckningar från USA som därmed fick lättare att fylla den kvot som EU öppnat för import av icke hormonbehandlat amerikanskt kött.

Nyligen meddelade USA sin avsikt att riva upp detta kvotsystem och kräva bättre importvillkor av EU. Signalen inför slutstriden i TTIP kunde knappast ha varit tydligare.”

2015-11-25

Jordnötter till TPP-länderna är inte peanuts för USA:s odlare skriver Washington Post:

”In a nutshell, America’s peanut growers are big fans of the TPP. They hope to introduce millions of Vietnamese, Malaysian and Japanese consumers to the joys of chunky peanut butter and fluffernutters. But they represent just one test case for the trade deal, which supporters say will lower tariffs and trade barriers on thousands of goods from shoes to Chevrolets, enhance the booming trade in services such as banking and law, and set rules of the road on environmental and labor practices that, backers contend, will serve as a model for more trade agreements.

The traditional Thanksgiving feast also will be well-represented in the TPP. According to Obama administration officials, the trade deal will expand export markets for American poultry producers, potato, corn and vegetable farmers, winemakers and apple growers.

But President Obama, who made another pitch for the trade deal at last week’s Asia-Pacific Economic Cooperation summit in Manila, Philippines, faces a difficult ratification battle at home. Many pro-trade Republicans in Congress have yet to endorse the TPP, labor unions are mobilizing against it and many of the 2016 presidential candidates — including Republican front-runner Donald Trump and Democratic front-runner Hillary Rodham Clinton — strongly oppose the agreement.

America’s peanut producers are just one interest group among thousands with a stake in the TPP, but they say they are hoping for big returns from the trade-expanding deal, especially with Japan.

“Anything we in the U.S. could do to find more consistent and loyal customers would be a boon for growers,” Mr. Rentz said.

The U.S. peanut industry exported $708 million worth of peanuts worldwide last year, $319 million to countries that are part of the TPP. Under the agreement, tariffs on peanuts will be phased out or, in some cases, dropped to zero immediately, opening the doors to other markets and giving the U.S. a competitive edge over China.

Right now, Japan imposes tariffs as high as 23.8 percent on prepared and preserved peanuts, but these tariffs would be eliminated in eight years under the TPP. The Japanese tariff of 12 percent on U.S. peanut butter would be reduced to zero in six years.

Vietnam’s tariffs ranging up to 30 percent on U.S. peanuts and peanut products would be eliminated within eight years.

The peanut industry contributes over $4 billion annually to American gross domestic product, and the U.S. exports 200,000 to 250,000 metric tons of peanuts yearly. Canada, Mexico, Europe and Japan account for more than 80 percent of American peanut exports.

“For the U.S. peanut farmers, the TPP means improved access to important markets such as Japan and developing markets such as Vietnam,” said Don Koehler, executive director of the Georgia Peanut Commission.”

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media