Frihandel i media vecka 49

2019-12-05

Stephen Moore på Heritage Foundation uppmanar i The Hill Nancy Pelosi att se till att (”nya NAFTA”) kommer upp till beslut i kongressen: 

”House Speaker Nancy Pelosi is running out of excuses for delaying a vote on the United States Canada Mexico Trade Agreement. After more than a year of debating, this bill would pass with bipartisan support in Congress, and Washington could hold a rare and joyous bill signing ceremony as a gift to the American people a few days before Christmas this month.

The benefits of USMCA are well established and generally accepted by scholars on both sides of the political aisle. It could increase American jobs by some 170,000 and increase economic growth by 0.35 percent over several years when implemented, according to the International Trade Commission. It could be a boon for both Mexico and Canada. This deal would also set the stage for additional free trade agreements to come, for example, with Japan, Switzerland, and the United Kingdom. Finally, it would strengthen the United States as Washington labors to deliver a win in the ongoing trade disputes with China, as the deal would continue to isolate China as the bad actor on the international scene.

Both parties could take political credit for this victory. Pelosi has declared that she wants to get USMCA done and bring it to a vote, but she faces resistance from some in her caucus who do not want to hand any victory to Trump, even if the deal is good for workers, farmers, and manufacturers in their own districts. Pelosi says she wants better protections for union workers, which this modernized version of the North American Free Trade Agreement already offers, although I oppose some of those provisions.

Even worse is that some Democrats want to strip the deal of important intellectual property rights protections for American pharmaceuticals. These provisions require Mexico and Canada to honor newly negotiated standards for data exclusivity rights on biologics developed by American drug companies. This was a hard won victory in negotiations secured by United States trade representative Robert Lighthizer. This provision of the trade law should be celebrated and preserved, as it benefits American companies and protects our often abused intellectual property rights.

Whose side is Pelosi on here? Does she stand for the United States or for Mexico? The agreement would produce a broad range of benefits for Americans. It could lead to consumers spending less at the pharmacy, something politicians of all ideological stripes are keen to deliver. Perhaps most critically, the agreement would help ensure that the United States will remain a leader in pharmaceutical and biotechnology innovation.

Democrats who are seeking to reduce the intellectual property rights for lifesaving drugs and vaccines in the United States and abroad will simply delay or even stunt the introduction of such drugs to the market. Such a move would discourage small startups that engage in the riskiest efforts to develop innovative therapies at the cutting edge of science. Many of our complaints with China and other trading partners center around the abuse of patent rights. It makes no sense to weaken the patent rights of American companies that conduct business in Mexico and Canada.”

2019-12-04

Gunnar Hökmark, ordförande för tankesmedjan Frivärld och tidigare ledamot av Europaparlamentet (M) skriver på debattplats i Mariestads Tidningen

”EU är den enda globala aktören som står för den frihandel som de senaste 30 åren har trängt undan fattigdom till rekordlåga nivåer. EU är också den enda globala aktören som med kraft kan hävda vikten och värdet av mänskliga fri- och rättigheter. Europeiska Unionen är den liberala demokratins viktigaste kraft i världen. Det kräver mer av europeiskt samarbete än någonsin tidigare.

För det första måste EU agera för en fortsatt utveckling av frihandel världen över. Tack vare marknadsekonomi och frihandel är i dag inte bara andelen, utan också antalet riktigt fattiga mindre än någonsin i modern tid. Den fria handeln binder samman länder och skapar basen för en internationell rättsordning, som bygger på den liberala demokratins värden.

För det andra måste vi skärpa den europeiska konkurrenskraften. Det innebär en fördjupning av den inre marknaden, snabbare digitalisering, utveckling av 5G och fungerande finansiella marknader. Vi behöver en energipolitik som förenar minskade koldioxidutsläpp med ekonomiskt välstånd. EU ska inte ägna sig åt det som medlemsstaterna gör bäst, som socialpolitik, arbetsmarknadspolitik och detaljregleringar, utan åt de gemensamma uppgifter där vi behöver varandra. Europas ekonomi måste stå stark i världen.

För det tredje måste vi utveckla en gemensam försvars-, säkerhets- och utrikespolitik som gör Europa starkt mot Ryssland och Kina som med cyberkrigföring, industrispionage, påverkansoperationer, destabilisering, strategiska företagsuppköp och energimonopol är ett hot mot Europas demokratier.

För det fjärde måste vi hålla samman unionen. Länderna på Balkan måste få ta del i en utlovad utvidgningsprocess, samtidigt som EU når ett europeiskt partnerskapsavtal med Storbritannien.

Det är strategiskt viktiga uppgifter som handlar om att värna den fria världen, europeisk konkurrenskraft och säkerhet samt en global ekonomi som möter växthuseffekten samt ger välstånd och trygghet. Det är därför vi behöver Europeiska Unionen.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media