Frihandel i media vecka 49

2015-12-03

Mathias Cederholm har skrivit en längre artikel om geopolitik i Folket i Bild Kulturfront. Handelsfrågorna framhålls:

”Den globala handelssatsningen med WTO fick i slutet av 1990-talet alltmer problem. Protester höjdes i väst och försiktigheten hos länder i Syd blev allt tydligare. Processen måste nystartas, tyckte man i Washington och tänkte att det skulle gå fortare om man, som man redan gjort med NAFTA, förhandlade med enskilda länder och regioner. På det viset var det lättare att utöva påtryckningar och driva igenom mer tveksamma punkter. Ansvaret gavs till Robert Zoellick som skissade flera regionala frihandelsfördrag. Mellanöstern var en hård nöt att knäcka, i synnerhet som man ville knyta de ovilliga arabländernas handel till Israel, men det skulle nog gå om man fick in en tung fot där också, tyckte man. Som tur var skulle man precis invadera Irak, och det uppfattades som en perfekt kil in i Mellanöstern. Frihandelsområdet, MEFTA, blev efter en del år bara en tumme, kriget i Irak tog luften ur drömmarna om det irakiska nyliberala paradiset och den regionala frihandelssatsningen. Kvar blev en inte helt säkerställd kontroll över landets olja. Motsvarande satsning i Latinamerika mötte snart utmaningar av liknande satsningar på frihandel och andra samarbeten som ett antal latinamerikanska länder hade fräckheten att dra igång på egen hand.

Hur kunde det bli så här? undrade man i Washington när offensiven över halva planeten bara lett till katastrofer. Svaret blev att gå tillbaka till ruta ett och satsa på den egna kretsen i Eurasiens kanter, inte minst som ett svar på hur den röda drakens ekonomi börjar märkas alltmer över kontinenten. Med de nya handelsinitiativen TTIP och TPP vill USA nu stärka de ekonomiska banden ytterligare över Atlanten med EU, och över Stilla Havet med en kil in i östra Asien, och främst Japan där man är angelägen om att öppna upp för amerikanskt kapital. Ett viktigt inslag i avtalen är att stärka storföretagens möjligheter mot statliga regleringar och öppna upp statsdominerade ekonomiska sektorer. Avtalen, i synnerhet TPP, är i nästa steg tänkta att expanderas till fler länder och att utgöra modell för avtal på andra håll.”

 

2015-12-02

Offentliga affärer skriver om EU-kommissionens nya handelsstrategi:

”Som om det inte räckte med det tuffa arbetet med att komma överens om gemensamma standarder och undantag i form av importförbud har kommissionen bestämt sig för att riva upp det civila skiljedomsförfarande som utarbetats av bland andra världshandelsorganisationen och FN. Regler för tvistlösning i bilaterala avtal har funnits under hela efterkrigstiden. Sverige har tecknat ett hundratal och EU runt 1 500. Stockholms handelskammare har kommit att bli ett av världens ledande tvistlösningsorgan, helt enkelt därför att de löser uppgiften på ett professionellt sätt.

Tanken med systemet är att undvika diplomatiska konflikter länder emellan. I stället kan ett företag vända sig till ett specialiserat tvistlösningsinstitut. Det vanliga är förlikning mellan parterna. Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Det anser kritikerna vara ett hot mot demokratin.

I ett försök att stärka legitimiteten för tvistlösning har Cecilia Malmström kommit på idén att inrätta ett Investment Court System (ICS). En helt ny domstol som ska ersätta de civila skiljedomsnämnderna, och där domarna utses politiskt. Till det ställer sig USA kallsinnigt, då det redan finns ett etablerat och i allt väsentligt fungerande och neutralt system på plats.

Förslaget mildrar heller inte kritiken från främst vänstern som organiserat sig i frågan i Europa. De vill inte att företag ska ha några rättigheter alls att hävda mot stater som plötsligt ändrar sina regler. Äganderätt och näringsfrihet finns inte med i deras drömsamhälle.

Malmström har alltså inte bara misslyckats med att blidka kritikerna inom EU utan också försämrat relationen med USA i försöket att åstadkomma det största frihandelsavtalet någonsin. Det var den bästa julklapp de tillväxtfientliga aktivisterna kunde få.”

 

2015-11-30

ATL — Lantbrukets Affärstidning  har varit på konferens och skriver om liberaliseringen, eller snarare frånvaron av liberalisering i TTIP-avtalet när det gäller bland annat kött och etanol:

”På plats fanns även USA:s jordbruksminister Tom Vilsack som gjorde sitt bästa för att övertyga parlamentarikerna om att det europeiska jordbruket inte är på väg att bli överkört av hypereffektiva amerikaner som inte hålls tillbaka av gmo-skepsis, regler om användning av antibiotika eller förbud mot tillväxthormoner.

– Europeiska produkter har ett fantastiskt rykte. Ni säljer en högkvalitetsprodukt, det är därför vi har en handelsobalans, sa jordbruksministern.

Skillnaderna som gör det svårt för EU och USA att enas om handel med jordbruksprodukter blev tydliga under debatten mellan EU-parlamentarikerna och den amerikanske ministern.

Där parlamentarikerna hänvisade till EU:s regelverk kring saker som gmo-märkning och det lagstadgade skyddet kring ursprungsbeteckningar som parmesan och mozzarella hänvisade Tom Vilsack till konsumenternas sunda förnuft och rätt att välja.

– Jag förstår att vissa inte vill ha hormonkött. Men min inställning är att konsumenterna är rätt smarta. Om jag försöker sälja något till en marknad som inte vill ha det jag säljer, då får jag antingen lämna marknaden eller ändra min produkt.

Frågan om ursprungsbeteckningar som är skyddade i EU men kan användas fritt i USA vill Tom Vilsack lösa med att europeiska producenter ansöker om varumärkesskydd i USA. Det går inte EU med på.

– Varumärkessystem funkar inte. Dels ger de inte det skydd vi vill ha, och dels är det alldeles för dyrt att ansöka om dem för våra ofta småskaliga producenter, sa John A Clarke.”

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media