Frihandel i media vecka 50

2016-12-14

I Corren skriver Catarina Kärkkäinen, vice ordförande för Fria Moderata Studentförbundet, om Gripenstedt. Finansminister i mitten av 1800-talet och det moderna Sveriges kanske viktigaste politiker:

”Johan August Gripenstedt inledde sin bana som löjtnant, men blev snart politiker. Under en resa till Frankrike 1850 upptäckte han den klassiskt liberala författaren Frédéric Bastiat – vilket kom att påverka honom mycket. I Bastiats verk fann han frihandeln och den privata äganderätten som lösningar på fattigdom – och gjorde det till sin uppgift att kämpa för dessa.

Gripenstedt blev finansminister 1856, och de kommande åren fick han med stor politisk och retorisk skicklighet igenom en rad liberala reformer i riksdagen. Skråväsendet avskaffades. Näringsfrihet infördes. Inrikestullarna avskaffades. Förbudet mot handel utanför städerna avskaffades. Sverige anslöt sig till det internationella frihandelssystemet. Den privata äganderätten stärktes. Under sina år som finansminister införde Gripenstedt i stort sett de allmänna institutioner som krävs för en marknadsekonomi. Protektionism byttes ut mot frihandel – och Sverige fick 100 år av tillväxt.

Med detta i bakhuvudet är det skrämmande att se hur människor runt om i västvärlden skyller våra utmaningar på frihandeln. Utan den skulle vi alls inte ha något välstånd att tala om – och om vi försöker möta framtiden med protektionism kommer vi med all säkerhet att återigen bli av med det.”

2016-12-13

Texanerna är alltför lyckliga över Trumps syn på handel enligt tidskriften Reason:

””It’s funny because out of all the rhetoric coming out of this year’s campaign this is the one issue thats going to have the most effect,” states Erica Grieder, former senior editor at Texas Monthly. ”We’re going to have a lot of economic growth in Texas in the coming years because of trade. So if there’s a hostility in Texas to trade that’s not going to work out too well for us.”

Free trade came under attack this election cycle with all major party candidates making statements that blamed bad trade policies for the loss of manufacturing jobs and and the decline of the middle class. The top target of scrutiny has been the North American Free Trade Agreement (NAFTA), a bipartisan deal that removed all trading barriers between the United States, Canada, and Mexico.

While President-elect Donald Trump has referred to NAFTA as the ”worst trade deal” ever signed, economists have come to the general consensus that NAFTA has had an overall positive effect on the economy since its passage in 1993.

Regional trade has increased from roughly $290 billion in 1993 to more than $1.1 trillion in 2016. And while foreign direct investment stock in Mexico has increased from $15 billion to over a $100 billion in that same period, U.S. exports with partnering NAFTA countries have tripled since the legislation took effect and Canada and Mexico now account for one-third of U.S. exports according to the Congressional Research Service.

”There’s this kind of demagogue-ish concept that life is a zero-sum game. That the economy is primitive. That you take jobs from one country and move them to another country and there’s only a finite number of jobs to go around,” states Grieder. ”Texas is proof that’s not the case.”

Since the passage of NAFTA, Texas has led the country in exports for over a decade and the state’s gross domestic product (GDP) has gone from $444 billion in 1993 to nearly $1.6 trillion today. The state’s employment rate has fared better than the national average—a 2016 Business Roundtable study showed that international trade was responsible for over 3.1 million jobs in the Lone Star state.”

 

2016-12-12

I Norrköpings Tidningar skriver Hans Stigsson om att amerikansk isolationism inte är någon nyhet. Trump anknyter till en gammal tradition: 

”LEDARKRÖNIKA Jonas Sjöstedt måste leva i en dröm och inte bara han. Stora delar av den svenska vänstern, liksom vänstern, i många andra länder har – äntligen – fått sin vilja igenom. De amerikanska väljarna har lyssnat på missnöjet och kraven på ”americans go home”. Det är precis vad Donald Trump vill, han har till och med lovat bygga murar för att rent fysiskt skapa åtskillnad.

Trump hade knappt hunnit bli vald till amerikansk president förrän han lovade att riva upp frihandelsavtalet TTP med en lång rad sydostasiatiska länder. Det transatlantiska frihandelsavtalet TTIP riskerar att gå samma väg, inte ens Natos framtid är självklar!

Trump är förmodligen (glatt eller sorgligt) omedveten om den överraskande åsiktsgemenskapen med delar av den europeiska vänstern. Sannolikt kvittar det. Trump har blivit president på sitt löfte om America first. Vad andra tycker och tänker är underordnat, för att inte säga ointressant.

Många har påpekat att Trumps förmodade isolationism som president innebär ett paradigmskifte, bort från den efterkrigstida i hög grad amerikanska världsordningen. Må vara, men isolationismen som sådan är inte någon nyhet. Den har tvärtom varit något av dominerande överideologi under hela Förenta Staternas historia.

Redan den förste presidenten, George Washington, slog fast behovet av amerikansk neutralism. Det hade såväl principiella som praktiska orsaker. Grundslagsfäderna, liksom många medborgare i den unga nationen, betraktade den egna statsbildningen som historiskt unik – och något helt annat än det av krig, förtryck och synd förföljda Europa.

Vad Washington dessutom insåg var att den gamla brittiska kolonialmakten förmodligen skulle lämna amerikanerna i fred, så länge desamma inte hotade den storpolitiska balansen genom olika allianser. Linjen förstärktes under James Monroe. Under hans tid som president (1817-25) slogs den så kallade Monroe-doktrinen fast, där amerikansk non-interventionism i den gamla världen unilateralt proklamerades i utbyte mot motsvarande europeisk politik i den nya.”

 

 


Taggar: