Frihandel i media vecka 51

2019-12-19

Fniss. Inte så ofta handelsfrågor leder till lite munterhet, men det enligt Reuters har USA:s jordbruksdepartement av misstag haft det fiktiva afrikanska landet Wakanda i sin databas över tullsatser. Det är nu borttaget:

”The United States Department of Agriculture (USDA) removed the fictional country of Wakanda from an online list of nations that have free trade agreements with the United States on Thursday.

There was no immediate response from the USDA for comment. A spokesman told The Washington Post that the inclusion of the mythical African nation from the universe of Marvel superheroes was a mistake made as part of a test officials were running.

Francis Tseng, a New York-based software engineer who was looking for data on U.S. agricultural tariffs for a fellowship he is pursuing, first noticed the listing for Wakanda on the U.S. tariff list and called it out on Twitter.

“I was very confused at first and thought I misremembered the country from the movie and got it confused with something else,” Tseng told Reuters.

Before it was removed, Tseng managed to download an Excel sheet listing “Harmonized Schedule” tariff codes for various categories of goods traded between Wakanda and the U.S. including live animals, dairy goods, tobacco and alcohol.

After the list was corrected, Tseng tweeted: “Well, the USDA took Wakanda off the list. Guess we’re in a trade war with them too.”

2019-12-17

Kina vill ha en frihandelsavtal med EU skriver Euractiv:

”Chinese foreign affairs minister Wang Yi on Monday (16 December) called for the launch of free trade talks with the EU, in parallel with ongoing negotiations on an investment deal.

On an official visit to Brussels on Monday and Tuesday, Wang said that both partners should launch the feasibility study for a free trade agreement, which could take “one or two years” to prepare.

“We should seize the opportunity”, he said in an event hosted by the European Policy Centre. “I want to make the plea here.”

“Why aren’t you talking to your largest trading partner? I cannot understand,” Wang said. “Isn’t that a good thing for the European people? Why don’t you do it?”

The EU is China’s largest trading partner and China the EU’s second-largest market after the US.

A Commission official said that the EU’s focus was to deliver on the priorities already agreed in the last EU-China summit.

These include strengthening international rules, notably on industrial subsidies; concluding the negotiations on the investment agreement, and addressing market access barriers.”

2019-12-16

Södermanlands Nyheter skriver Emanuel Örtengren om att Världshandelsorganisationen WTO:s tvistlösningssystem har slutat fungera. En mycket bekymmersam händelse: 

”Den 30 november 1999 bröt massiva protester ut utanför Washington State Convention Center i Seattle. Världshandelsorganisationen WTO anordnade ett toppmöte i staden, och åtminstone 40 000 demonstranter samlades för en av de största anti-globaliseringsprotesterna någonsin. Två år senare ägde liknande protester rum i Sverige i samband med EU-toppmötet i Göteborg, och frihandelskritik fick fäste genom vänstergrupper som Attac.

I dag kommer det starkaste frihandelsmotståndet inte längre från vänster, utan från ekonomiska nationalister som Donald Trump. Nu i veckan blev appellationsdomstolen, WTO:s högsta skiljedomstol, tandlös sedan Trump-administrationen blockerat nya domarnomineringar. Appellationsdomstolen består av sju domare, varav tre behövs för att avgöra en tvist. Efter den 10 december återstår bara en, och domstolen kan därför inte längre lösa handelspolitiska dispyter mellan WTO:s medlemsländer.

På kort sikt lär ekonomiska stormakter som USA och Kina gynnas av att det inte finns någon högsta instans som kan tvinga dem att leva upp till internationella avtal. På längre sikt förlorar dock alla inblandade på den osäkerhet som skapas när länder kan bryta mot gemensamma överenskommelser utan någon risk för sanktioner. Handelskrig av samma slag som det som nu pågår mellan USA och Kina lär bli vanligare framöver. Osäkerheten det skapar är en stark förklaring till varför årets globala tillväxt fallit till den lägsta nivån sedan finanskrisen 2008–2009 (SvD 10/11).

(—)

Politiker brukar ofta påpeka att Sverige är ”ett litet exportberoende land”. Det stämmer förvisso att värdet på svenska exporter motsvarar nästan hälften av vår BNP, men det som vanliga svenskar gynnas mest av i vardagen är våra importer. För att ta ett exempel skulle hyggliga tvättmaskiner kosta runt 10 000 kronor, inte 3–4 000, om vi hade envisats med att tillverka dem i Sverige. Protektionism gör oss fattigare.

Att WTO:s appellationsdomstol kollapsar är ett tecken i tiden. Tilltron till internationella institutioner och frihandel har vikt nedåt de senaste åren, även om den fortfarande är relativt stark i Sverige. En av de främsta anledningarna till den utvecklingen är Kinas missbruk av statliga subventioner och stöld av västerländska företags intellektuella egendom. För att återupprätta den världshandel som vi i Sverige är så beroende av, behöver den kinesiska statskapitalismen bemötas.

Lyckas inte det står mer än bara ekonomiska utbyten på spel. Under globaliseringens guldålder sedan kalla krigets slut har antalet döda i krig och konflikter minskat med 90 procent. Att människor kan handla och samarbeta över gränser är avgörande för att skapa en öppnare värld med stabila, fredliga relationer mellan länder. Det är tyvärr alltför lätt att ta de framstegen för givna.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel