Frihandel i media vecka 6

2016-02-11

Inget TTIP under Obama skriver tidningen Ingenjören och menar att avtalet inte kommer att förhandlas färdigt under 2016:

”Det stora frihandelshandelsavtalet som syftar till att harmonisera regler och bestämmelser på bägge sidor om Atlanten har varit under arbete sedan 2013. Förhoppningarna var att det skulle hinna bli klart under Barack Obamas tid eftersom han har varit så positiv till att få till stånd avtalet. Men nu verkar det inte bli så. Den amerikanska presidentvalskampanjen rullar igång och det är fortfarande många frågor inom avtalet som inte är lösta.”

 

2016-02-10

Fjellner bemöter inte sakfrågan” skriver Max Andersson (mp) i debattsvaret i Arbetsvärlden:

”Att Fjellner kallar kritik som kommer från miljöorganisationer, forskare och myndigheter som Kemikalieinspektionen för ”konspirationsteorier” är beklagligt men inte förvånande. Fjellner agerade på precis samma sätt under debatten om det kontroversiella ACTA-avtalet, ett avtal som EU-parlamentet stoppade år 2012. Då menade han att farhågorna om att avtalet negativt skulle påverka medborgerliga rättigheter och tillgången till generiska läkemedel var just ”myter och konspirationsteorier”. När avtalet väl blev offentligt visade oberoende analyser att kritiken varit berättigad. I slutändan röstade inte ens Fjellner själv för avtalet.”

 

2016-02-08

”Lägg ned skrämseltaktiken om frihandelsavtalet, MP” skriver Christofer Fjellner i Arbetsvärlden som ett svar till Mp:s Max Andersson:

”Max Andersson fortsätter med att avtalets investeringsskydd kan hota nationell suveränitet och demokratiskt beslutsfattande. Och det kan det i lika hög grad som till exempel klimatavtalet i Paris. Men jag hörde inte MP klaga på det i samband med klimatförhandlingarna. Sanningen är den att EU redan har över 3 000 avtal med exakt samma investeringsskydd. Och det har väl knappast hotat vår nationella suveränitet? Investeringsskyddet handlar i grund och botten om att se till att även stater respekterar grundläggande rättsprinciper och ingångna avtal.

Det är hög tid att Max Andersson lägger ner skrämseltaktiken och slutar upp med sina konspirationsteorier. Vi har hört dem förut, och de blir inte mer sanna för att han kommer dragande med dem igen. För vad det egentligen handlar om är att MP är emot frihandel. Det spelar liksom ingen roll vad det står i avtalen.”

2016-02-06

Handelsdomstol olaglig säger tyska jurister enligt SvD (som dock har missförstått alltsammans):

”Tyska toppjurister anser att en planerad specialdomstol för fall gällande det så kallade investerarskyddet, ISDS – en mekanism som ger företag rätt att stämma regeringar vars beslut anses skada företagens investeringar – bryter mot europeisk lag. ISDS är en kritiserad del i frihandelsavtalet mellan EU och USA, som just nu förhandlas. Motståndarna menar att företagen genom dyra stämningar vill pressa regeringar att skippa exempelvis miljölagar och arbetsskyddsregler. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström föreslår en ny domstol för ISDS-tvister, men det tyska domarförbundet i Berlin menar att en sådan olagligen skulle frånta EU-ländernas egna rättssystem makt.”

2016-02-05

”Förkortning som rör upp starka känslor”. SvT har tema om om TTIP:

”TTIP har kallats ”den mest omstridda förkortningen i Europa.” SVT Nyheter förklarar bakgrunden till de starka känslorna.

Om frihandelsavtalet TTIP blir verklighet kommer det att skapa världens största regionala frihandelsområde.

Debatten inför ett eventuellt avtal har handlat om champagne och klordoppade kycklingar men också om krocktester och om att europeiska familjer förutspås bli 545 euro rikare årligen (alltså drygt 5000 kronor).”

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media