Frihandel i media vecka 6

2017-02-10

The Hills Daniel S. Kern skriver om Trumps politik och dess påverkan på aktiemarknaden. Infrastruktursatsningar kommer att stimulera börsen, medan protektionistisk politik sannolikt är skadlig:

”The stock market rally after Trump’s election was fueled by optimism that he would deliver on pro-growth promises, including tax cuts for small companies, infrastructure spending and a lighter regulatory touch. Trump’s approach to trade is considered to be less market-friendly, as most economists think that protectionist trade policies would slow economic growth while increasing consumer prices and inflation.

If Trump follows through with pro-growth initiatives, the market is likely to continue its upward trend, but if Trump’s populist impulses dominate, the markets are likely to suffer. The more that trade policies dominate the initial Trump policy agenda, the greater the likelihood that the stock market rally will stall or reverse course.”

 

2017-02-09

Sydsvenskan publicerar en TT-intervju med EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström som är tydlig i sitt stöd till frihandeln:

Malmström tar emot inför nästa veckas omröstning i EU-parlamentet om frihandelsavtalet med Kanada, Ceta. Handelskommissionären har stridit hårt för att få igenom avtalet, trots ett starkt motstånd. Hon säger sig förstå oron – men ser ändå utvecklingen som positiv.
– Vi måste se till att det finns skydd för de medborgare och företag som kortsiktigt förlorar på globaliseringen. Men den är ändå i huvudsak en god kraft, anser Malmström.
– Ny teknik, automatisering och robotisering har alltid fått vissa jobb att försvinna. Det är inget nytt. De jobb som gjordes av barn i gruvor utanför London för 200 år sedan finns inte längre. Och det är något bra, säger hon.
– Det gäller att fokusera på de goda sidorna i globaliseringen, som gjort EU till det rikaste området i världen. Vi kan inte stoppa globaliseringen. Ingen stat kan i dag isolera sig – förutom möjligen Nordkorea.

(—)

Från USA:s sida har uttalanden gjorts om att det vore bättre att få göra enskilda uppgörelser med enskilda EU-länder – trots att EU i handelssammanhang sedan länge förhandlar centralt, som en gemensam enhet.
– Jag är inte säker på att de vet det. De har inte läst Lissabonfördraget, säger Malmström med ett leende.
TT: Ni kanske också ska börja göra enskilda handelsavtal, med New Hampshire och Vermont och så?– Ja! Och med Kalifornien, skrattar Cecilia Malmström i Bryssel.”

 

Mittmedias Lars Ströman konstaterar i Nerikes Allehanda att Jonas Sjöstedts politik nu drivs av Trump:

”Handels- och investeringsavtalet mellan EU och USA (TTIP) kommer knappast att förverkligas. Donald Trumps rådgivare i handelsfrågor Peter Navarro säger att TTIP dog i och med att Storbritannien lämnade EU. Han klagar över att Tyskland driver på för en undervärdering av euron. Och så säger han att USA hellre tecknar bilaterala avtal med varje EU-land.
I sak är Navarros påståenden okunniga, ja på gränsen till korkade. Eurokursen sätts av marknaden. Och Europeiska centralbanken fungerar oberoende av den tyska regeringen. Även under den ”gamla goda tiden” med D-mark så styrdes den tyska valutan av en oberoende centralbank. Enskilda EU-länder får inte teckna egna handelsavtal med USA. Handelsfrågorna är gemensamma.
Men Jonas Sjöstedt borde vara nöjd. På sin hemsida beskriver Vänsterpartiet TTIP som ”ytterligare ett sätt att ge bort makt till storföretag och undergräva demokratiska processer”. Och inte bara det. Avtalet skulle, enligt Vänsterpartiet, ”nedmontera det samhälle vi har i Sverige”. Det är en argumentation i bästa Trump-stil faktiskt. Lika saklig, lika sanningsenlig och lika nyanserad.

Donald Trumps vilja att sluta handelsavtal med varje enskilt land är ett sätt att undergräva EU. Även det borde Jonas Sjöstedt vara nöjd med. Så här står det i Vänsterpartiets program: ”EU:s politiska och militära allians med USA spelar en nyckelroll för upprätthållandet av dagens imperialistiska och klimatförstörande globala maktordning.”
Vad vill då Vänsterpartiet med EU? ”I stället för EU vill Vänsterpartiet i första hand se ett eller flera i huvudsak mellanstatliga och gärna alleuropeiska och internationella samarbeten.” Alltså: Precis vad Donald Trump vill.
EU är en rättslig gemenskap. När företagsjätten Microsoft missbrukade sin dominerande ställning fick företaget betala böter i mångmiljardklassen. När konkurrenten Apple fick förmånliga skattevillkor i Irland, sade EU-kommissionen stopp. Ett enskilt land får gärna ha höga eller låga skatter, men det är inte tillåtet att ge skattefördelar till ett enskilt företag.
En EU-medborgare som diskrimineras i ett annat EU-land kan få rätt via EU-systemet. Och om myndigheterna trilskas med ett litet företag som vill sälja sina varor eller tjänster i ett annat EU-land kan EU-institutionerna också ingripa. Usch, säger både Jonas Sjöstedt och Donald Trump.”

 

2017-02-08

I Sundsvalls Tidning skriver på debattplats Ingemar Nilsson (S), Riksdagsledamot Västernorrland, ledamot i näringsutskottet, Thomas Byström, Regionchef Företagarna Västernorrland-Jämtland-Härjedalen och Stefan Hultman
Ordförande IF metall avdelning 6 Mellersta Norrland, ledamot av IF metalls förbundsstyrelse till stöd för frihandel:

”Handelspolitiken är en grundbult i vår ekonomi som skapar tillväxt, jobb och välstånd. Svenska varor och tjänster är efterfrågade i hela världen. 1,3 miljoner svenskar har ett jobb att gå till tack vare Sveriges långa tradition som exportnation. Därför arbetar vi för progressiva handelsavtal och för att riva handelshinder.
Läs också: Kommer inte tillbaka för handel i Stenstan
Detta gör vi genom ett aktivt deltagande i WTO och genom att EU förhandlar frihandelsavtal med enskilda länder. Vi arbetar för att underlätta för svensk export, med främjandeåtgärder och med förhandlingar för att få bort tullar, kvoter och handelshinder. I Sverige finns en lång tradition av samsyn om behovet av en politik, som bidrar till ökad export och frihandel, hållbar tillväxt, ökad sysselsättning och en mer konkurrenskraftig ekonomi.
Det går bra för Sverige på flera områden, arbetslösheten sjunker, tillväxten är hög. Det är bra, men vi kan inte vara nöjda. Ska vi nå Europas lägsta arbetslöshet måste vi fortsätta att skapa nya arbetstillfällen. Då krävs mer av export och handel.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media