Frihandel i media vecka 7

2017-02-16

EU-parlamentets godkännande av CETA-avtalet mellan EU och Kanada är veckans stora nyhet på frihandelsområdet. Vi börjar med finska Yle.fi:

”Förhandlingarna om Ceta-avtalet har pågått i många år. Avtalet väntas gälla provisoriskt från april 2017, och träder helt i kraft då det har ratificerats av alla nationella och regionala parlament inom EU.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen säger att det är en mycket god nyhet för Finland att Europaparlamentet godkände Ceta-avtalet med en så klar majoritet.

– Det tyder på en positiv attityd till frihandel. När avtalet snart kan börja tillämpas provisoriskt underlättas också finska företags tillgång till den kanadensiska marknaden med 35 miljoner konsumenter, säger Mykkänen i ett pressmeddelande.”

 

2016-07-15

I Realtid.se skriver Professorn i internationell ekonomi, Carl B Hamilton, om att ny främlingsfientlighet och gammal protektionism går hand i hand:

”Därför finns risken att Trump för att uppnå högre effektivitet i sin protektionism går vidare med handelshinder på import från alla länder! Genom Trumps valseger, och i den europeiska och amerikanska debatten, är det gruppen arbetslösa rostbältsarbetare som nu drar till sig nästan all uppmärksamhet. Trump bortser från att importerade billiga produkter i USA företrädesvis köps av låg- och medelinkomsttagare, vars realinkomst tack vare billigare import är väsentligt högre än om varorna istället hade producerats i USA. (Skillnaden är beräknad till mellan 20 och 50 procent högre realinkomst för låginkomsttagare tack vare lägre priser på import.)

I diskussionen förvrids logik, orsaker och storleksordningar i sökandet efter enkla ekonomiska förklaringar till väljarnas beteende och ledarnas populism. Det är varken import eller invandring som leder till att alla människor under arbetslivet till exempel får byta arbetsuppgifter och kan bli arbetslösa.

Import och migration från andra länder bestämmer inte ett lands arbetslöshet.

Tvingas man byta jobb i USA beror det i 80 till 90 procent av fallen på tekniska förändringar, som automatisering. Politiska åtgärder ska varken stoppa tekniska framsteg eller internationell handel utan ska stödja människor som flyttar från ett jobb och yrke till ett annat.

Idag är fattigdomsbekämpning och frihandel viktigare än på länge, men också svårare att stoppa. Företag som exporterar är numera ofta stora importörer. För att producera för export krävs normalt även import av komponenter och tjänster. Cirka 80 procent av all utrikeshandel idag ingår som länkar i så kallade globala värdekedjor, det vill säga är länkar i produktions- och försäljningskedjor över gränserna. En renodlad klassificering av handlande företag i export- och importföretag går knappast längre att genomföra. Export och import förutsätter varandra.”

 

2017-02-14

Mexikanerna slår tillbaka i handelskriget Trump startade enligt tidskriften Reason:

”The United States is currently the largest producer and exporter of corn, but that title may take a hit if Guerrero Sen. Armando Rios Piter gets his way. CNN reports that the Mexican lawmaker will introduce a bill that would require all of that country’s corn imports to come from Brazil or Argentina rather than the U.S.

(—)

Trump has criticized NAFTA as being one-sided, but the numbers suggest otherwise. A study commissioned by the U.S. Chamber of Commerce in 2012 found that ”trade with Canada and Mexico supports nearly 14 million U.S. jobs, and nearly 5 million of these net jobs are supported by the increase in trade generated by NAFTA.”

U.S. farmers also benefitted from NAFTA, with CNN reporting that corn exports to Mexico rose from $391 million in 1995 to $2.4 billion in 2015.

”Prior to NAFTA, Mexico’s tariffs were highest for agricultural products,” the Chamber of Commerce report explains. ”NAFTA allowed American farmers and ranchers to get past those barriers. As a result, U.S. agricultural exports to Mexico have quintupled since NAFTA entered into force, and the United States today supplies three-quarters of Mexico’s agri-food imports.”

Piter’s corn bill threatens this boon to U.S. farmers.

Economic protectionism comes with a price tag, and it will be the United States who ends up footing the bill. While Trump may argue that his policies will bolster the U.S. economy and its workers, he’s far more likely to start a trade war, which in turn will hurt those he claims to want to help the most.”

 

 

 

 

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media