Frihandel i media vecka 9

 

Viss sportlovstorka om frihandel i svenska media. Veckan bjuder i alla fall på några klipp, mest från utlandet.

2017-03-03

EU-parlamentet vill enligt Forbes sätta käppar i hjulet för unionens frihandelsavtal med Vietnam. Problem med mänskliga rättigheter är skälet. Ett dåligt argument med tanke på att EU och Vietnam är med i WTO, det vill säga redan har handelssamarbete (och att EU handlar för fullt med landet):

”An EU parliament human rights subcommittee visited Vietnam last week and found problems. “We recognize that Vietnam has made economic and social progress and begun a process of advancing economic and social rights,” committee Chairman Pier Antonio Panzeri says in a statement. “Nevertheless we believe that to be successful in sustainable economic development, it is vital to hold open debates on policy areas, including political rights, freedom of expression, association, religion or belief.”

Vietnam might change a few laws and release the odd political prisoner to show it cares about human rights and satisfy the European parliament, says Carl Thayer, emeritus professor of politics at The University of New South Wales in Australia. It did that when negotiating the Trans Pacific Partnership, or TPP, he says. But the agreement with Europe covers labor rights, part of the broader human rights category, vaguely compared to the TPP. The Vietnam-Europe pact relies more on “goodwill” than explicit guidelines, Burke says. That difference would make it hard for Europe to stop any labor exploitation that gave Vietnam an edge in the trade relationship.”

2017-03-02

Däremot finns det uppenbarligen intresse för ett frihandelsavtal mellan EU och Filippinerna:

”European Union (EU) Ambassador Franz Jessen on Thursday called for speedy negotiations for a Free Trade Agreement (FTA) between the EU and the Philippines to create the “best possible enabling environment” for business.
“We need an ambitious FTA to make EU-Philippine trade grow stronger and to work together on market access,” he was quoted saying during a business event in Makati.
He said such an FTA could be a “powerful catalyst for change that will boost the competitiveness of the Philippine economy.”
ADVERTISEMENT

The ambassador said pursuing an FTA “within the context of stronger EU-ASEAN relations” is also relevant as the Philippines takes on the chairmanship of the Association of Southeast Asian Nations this year.
According to a media release, Jessen described the economies of the Philippines and the EU as “going strong.”
While the Philippines has a strong projected gross domestic product growth, he said the EU “is the largest economy in the world with a GDP per head of €33 000 for its 500 million consumers.”

 

2017-02-17

Sveriges Radio har som nyhet en rapport som visar att frihandeln har varit bra för EU:s bönder. Tvärt emot vad som vanligen antas, att EU:s lantbrukare missgynnas av konkurrens från omvärlden: 

”– Studien visar att värdet av exporten av jordbruksprodukter ökade med mer än en miljard euro på grund av de här frihandelsavtalen, sa EU:s jordbrukskommissionär Phil Hogan vid en presskonferens i Bryssel idag.

Den externa konsultfirman Copenhagen Economics har granskat hur jordbruk och livsmedelsindustri i EU påverkas av unionens frihandelsavtal med Mexiko, Sydkorea och Schweiz.

Bland annat hävdas i rapporten att den ökade exporten på grund av avtalen har skapat 13 700 nya jobb inom Europas jordbruk, och ytterligare några tusen jobb inom matindustrin.

Detta är en övergripande ekonomisk studie där man även har tittat extra noga på fem exportflöden, bland annat danskt fläskkött som säljs till Sydkorea och franska viner som exporteras till Mexiko.

Rapporten släpps i ett läge då frihandel är starkt ifrågasatt på många håll i Europa, inte minst hos personer och organisationer med koppling just till jordbruk. Bland annat finns de som är rädda för att det färdigförhandlade frihandelsavtalet med Kanada kan leda till att hormonbehandlat kött kommer in på den europeiska marknaden. Rädslan finns, trots att EU-kommissionen lovar att så aldrig kommer ske.”

Rapporten här

Den årliga Eurobarometern visar enligt Hufvudstadsbladet (bakom vägg men gratis) att finnarna gillar EU, euron och TTIP, men mer skeptiska till invandring:

”Den årliga Eurobarometern visar att finländare förhåller sig mer positivt till eurovalutan, frihandel och fri rörlighet än européerna i snitt.

Hela 78 procent av finländarna är nöjda med att stanna i valutaunionen. Det är betydligt positivare inställning än bland gemene EU-medborgare, för snittet är 58 procent i hela unionen.

Finländarna är också mer positivt inställda än medeleuropén till fri rörlighet, möjligheten att flytta, studera och arbeta inom EU, till digital inre marknad och till frihandel med USA.

Den fria rörligheten är den mest populära aspekten med EU, som 88 procent av finländarna gillar. Enligt eurobarometern skulle 66 procent av finländarna vilja se ett frihandelsavtal med USA, men samtidigt är närmare en fjärdedel väldigt negativa till det.”


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media