Frihandel i media vecka 9

2019-02-28

Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen och Katarina Lundahl, chefsekonom, Unionen varnar i SvD  för att handelsfientliga attityder mot Kina:

”Investeringar och handel över gränserna har lyft miljarder människor ur fattigdom och gjort Sverige till ett rikt land. Idag blåser bitvis snåla vindar för frihandel och investeringar över gränserna. Det gäller inte minst investeringar från Kina. Ofta är det inte investeringen i sig som är problemet, utan avsikten bakom. Vad vill Kina, egentligen? Frågan är befogad, men det är viktigt att vi ser till hela bilden när det gäller Sveriges handels- och investeringsrelationer med Kina.

Svenska företag har investerat stort i Kina under många decennier. Ericssons resa i Kina började redan 1890 och i dag har Ericsson halva marknaden för mobilsystem i landet. Runt 600 svenska företag finns på plats i Kina; däribland Assa Abloy, ABB, Volvo, SKF, Sandvik och Alfa Laval. En tredjedel av H&M:s tillverkning sker i Kina och en femtedel av Ikeas. Volvo Cars har kinesiska ägare och försäljningen på den kinesiska marknaden har vuxit snabbt.

Sveriges relation till Kina kan inte jämföras, till exempel, med den mellan Kina och USA. USA har ett handelsunderskott gentemot Kina och Sverige är ett av få EU-länder vars export till Kina är större än importen. Dessutom är svensk ekonomi helt beroende av export och Kina är världens största tillväxtmarknad medan USA har en stor hemmamarknad att luta sig mot. Trots att samarbetet mellan Sverige och Kina har gynnat båda parter är det lätt att dras med i den handelsfientliga atmosfär som råder. Vi menar att Sverige måste hålla huvudet kallt när det gäller våra ekonomiska relationer med Kina och inte dras med i en debatt som lätt leder till minskad frihandel och en mer sluten värld.”

2019-02-28

Mer åsikter från facket, men här av annan typ. LO:s  Therese Guovelin, förste vice ordförande och Johan Danielsson, LO-förbundens gemensamma kandidat inför EU-parlamentsvalet på Socialdemokraternas lista skriver i Göteborgsposten om EU och den inre marknaden:

”LO har tillsammans med TCO, Saco, SKL och Socialdemokraterna välkomnat den sociala pelaren. Pelaren är en politisk avsiktsförklaring som understryker att jämlikhet är en förutsättning för hållbar och inkluderande tillväxt. För att åstadkomma detta lyfter man särskilt fram vikten av starka parter på arbetsmarknaden. Det handlar om viktiga frågor som rätt till god utbildning och likabehandling för män och kvinnor när det gäller anställningsvillkor och balans mellan arbete och fritid.

LO har från första början betonat vikten av att pelaren inte innebär en kompetensöverföring. Det gör inte heller det sociala protokoll som LO vill ska fogas till EU:s grundlag. Det sociala protokollet handlar tvärtom om att tydliggöra gränserna för EU:s inflytande och att se till att EU-samarbetet inte kan användas av företag för att kringgå nationella lagar och regler på arbetsmarknaden. Därmed säkerställs att fackliga krav på kollektivavtal och likabehandling betraktas som ett acceptabelt hinder för företag som vill röra sig över gränserna och konkurrera med löner och arbetsvillkor.

Det största hotet mot den svenska modellen är inte EU-direktiv som sätter en gräns för provanställningens längd eller ger rätt till kompensation när jobbuppdrag ställs in i sista stund. Det verkliga hotet är att reglerna för och kontrollen av den inre marknaden inte är tillräckliga för att stoppa oseriösa företag. LO har alltid stått upp för frihandel men inte för handel fri från regler. Således behöver även tjänstehandeln regler. Oavsett om den sker inom EU eller med Kanada eller Japan.

Vi vill att vanligt folk i EU tar tillbaka kontrollen från den höger som allt för länge dominerat parlamentet och som ligger bakom utvecklingen i EU mot ökade klyftor, fler otrygga anställningar och en press nedåt på lönerna.

Det arbetsvillkorsdirektiv som Europaparlamentets och rådets förhandlare kommit överens om respekterar den svenska modellen och förbättrar samtidigt levnads- och arbetsvillkoren i andra medlemsstater. Bättre villkor runt om i EU är också bra för Sverige eftersom det leder till minskad risk för dumpning av löner och arbetsvillkor här hemma. Vi kommer inte kunna ha en gemensam marknad med fri rörlighet om inte arbetsvillkoren i hela EU rör sig mot en högre nivå.”

 

 

 


Taggar:
Kategorier: Frihandel i media